Samverkan en nyckel

En avgörande faktor för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor är en effektiv och väl fungerande samverkan mellan olika aktörer. För att åstadkomma det krävs ökad förståelse för varandras verksamheter och uppdrag. Här berättar en tidigare socialchef och en åklagare om vikten av att samarbeta för att hjälpa kvinnorna.

Bild på överåklagare Eva Lundström.
Överåklagare Eva Lundström tycker det är viktigt att alla olika instanser runt en våldsutsatt kvinna arbetar ihop.

Avgörande att alla arbetar ihop

Den som har blivit utsatt för våld har rätt till professionell hjälp, omhändertagande och stöd. Men de instanser som kvinnan möter är många och uppdragen olika. I Uppsala har NCK drivitBild på framgångsfaktorer med fokus på samverkan på för att de ska samverka. Åklagare Eva Lundström och tidigare socialchef Mary Nilsson har varit med från början.

Poliser som utreder händelsen, sjuksköterskor som undersöker skador, socialtjänsthandläggare som bedömer hjälpbehov, åklagare som tittar på möjligheter för åtal. Samhällets insatser för den som har utsatts för våld bör följa varandra i en lång kedja. Så är det inte alltid.

I Uppsala tog NCK (dåvarande Rikskvinnocentrum), Polisen, Åklagarmyndigheten och socialtjänsten tidigt ömsesidig kontakt för att diskutera hur en samverkan kunde se ut. Överåklagare Eva Lundström var med från början.

”Vi behöver informera varandra för att tagga i varandras ansvar.”

Eva Lundström, överåklagare

– Det är viktigt att hela kedjan arbetar ihop. Alla måste vara professionella, göra allt för att ha kompetens på området och göra allt för att hantera ärendet rätt. Men vi behöver även informera varandra för att kunna tagga i varandras ansvar, säger hon.

Mary Nilsson är i dag utvecklingsledare på Vård- och omsorgskontoret i Knivsta kommun. Under en längre tid var hon socialchef i Uppsala och det var i den rollen som Mary Nilsson deltog i samarbetet med NCK.

 – Då, under 1990-talet, pratade man knappt om våld mot kvinnor. Det var bara när vi utredde utsatthet hos barn som vi kom i kontakt med kvinnorna.

 – Samverkan är helt nödvändigt för att kvinnor ska få hjälp, och för att samverkan ska fungera behövs en tjatig person som blir som ett kitt. Jag har länge varit en sådan tjatig person, säger Mary Nilsson som under lång tid verkat för att hålla samarbetet levande.

 ”Att människor i Sverige lever med våld i sitt hem är oacceptabelt.”

Eva Lundström, överåklagare

Eva Lundström har under många år arbetat med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, numera som nationellt operativt ansvarig med bland andra Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum Göteborg som har ett särskilt ansvar för våldsbrott. Eva Lundström var en av de första som gick NCK:s universitetskurs om mäns våld mot kvinnor.

– Att människor i Sverige lever med våld i sitt hem är oacceptabelt. Vi på Åklagarmyndigheten ska göra allt som står i vår makt för att få våldet att upphöra, säger hon.

– Relationsvåld är ett av myndighetens särskilt prioriterade brottsområden.

”Av erfarenhet vet vi att när en kvinna inte får skydd handlar det ofta om brister i samverkan.”

Mary Nilsson, tidigare socialchef

År 2003 såg Mary Nilsson till att ett stort antal anställda inom socialtjänsten i Uppsala utbildade sig hos NCK.

– Vi märkte att de som arbetade med frågorna inom socialtjänsten behövde mer fördjupning. Numera har vi inom socialtjänsten ett krav på oss genom föreskrifter att hjälpa kvinnor som utsatts för våld. Men av erfarenhet vet vi att när en kvinna inte får skydd handlar det ofta om brister i samverkan, säger Mary Nilsson.

Mary Nilsson, tidigare socialchef i Uppsala, menar att samverkan är helt nödvändig för att utsatta ska få
bra hjälp.

Enligt Eva Lundström är mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer bland de svåraste brotten att bevisa. Brotten sker oftast i hemmet utan någon utomstående som kan vittna om vad som hänt.

– Vi måste fundera över det här, varför de är så svårbevisade och vad vi kan vidta för åtgärder för att kunna bevisa brott som är begångna. Om alla instanser ställde upp till hundra procent skulle vi kunna hjälpa fler brottsoffer.

– Jag har kolleger som säger att det är en besvärlig situation när kvinnor backar från sin anmälan. Vi behöver så tidigt som möjligt få in kvinnan i rättsprocessen och få kvinnan att känna sig trygg med att det inte är hennes ansvar att fortsätta processen. Det här är ju ett brott som faller under allmänt åtal, säger Eva Lundström.