Utbildningar om utsatthet för våld

Det finns flera olika typer av utbildningar för dig som vill få mer kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. "Webbkurs om våld" introducerar ämnesområdet, är kostnadsfri och öppen för alla. Det finns ett antal specialiserade digitala kurser:

  • Digitalt basprogram om våld mot barn
  • Könsstympning av flickor och kvinnor
  • Webbkurs heder, om hedersrelaterat våld och förtryck 
  • Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel 
  • Våld mot äldre
  • Sex mot ersättning

Universitetsutbildningar som ges av NCK:

Socialstyrelsen om kunskap

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39) poängteras vikten av att personalen har relevant kunskap inom området. 

7 kap. Hälso- och sjukvårdens ansvar

Kunskap hos personalen enligt 5 kap. 2 § HSL

Allmänna råd

Vårdgivaren bör se till att personalen i verksamheten har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.

Senast uppdaterad: 2024-05-02