Tecken och symtom på våld

Våldsutsatta kvinnor kan söka hälso- och sjukvård för både fysiska och psykiska besvär men berättar inte alltid om sina erfarenheter av våld. Ibland är de inte heller själva medvetna om att deras problem hänger ihop med det våld de utsatts för. Det är därför viktigt att personalen är uppmärksam på symtom och tecken.

Det kan finnas en rad olika tecken på att en patient är utsatt för våld. Det kan handla om en överbeskyddande partner som inte vill lämna hennes sida, eller längre och upprepad sjukskrivning. Men också att eventuella skador och symtom inte stämmer överens med den förklaring som ges.

De skador och symtom som kan tyda på att patienten varit utsatt för våld är:

Akuta skador

 • Blåmärken, kontusioner, strypmärken, frakturer, stickmärken, brännskador, bortslitet hår.
 • Skador på flera ställen på kroppen.
 • Blåmärken av olika ålder kan tyda på upprepad misshandel.

Sena effekter

 • Kronisk smärta och psykosomatiska symtom.
 • Psykiska symtom som ångest, depression, självmordsbenägenhet, ätstörningar, missbruk.
 • Posttraumatiskt stressyndrom.
 • Sexuell dysfunktion.

Varningstecken

 • Uppgiven orsak till skadan stämmer inte överens med skadans utseende.
 • Tidigare akuta sjukvårdsbesök med oklar skadebild.
 • Kvinnan har sökt upprepade gånger för diffusa åkommor.
 • Kvinnan har väntat länge med att söka vård.
 • Partnern är överbeskyddande, kontrollerande eller vägrar lämna kvinnan ensam.

Vanliga reaktionsmönster

 • Svårigheter att genomgå gynekologisk undersökning eller urinkateterisering efter sexuellt övergrepp.
 • Svårigheter att genomgå rektalpalpation efter analt övergrepp.
 • Ovanligt stark reaktion på undersökning av mun och svalg efter oralt övergrepp.
 • Oförmåga att vistas i trånga utrymmen, till exempel i samband med datortomografi, efter att ha blivit fasthållen.

Senast uppdaterad: 2022-04-07