Sveriges nationella stödtelefon för våldsutsatta kvinnor

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Även närstående och personer som i sitt arbete möter våldsutsatta är välkomna att ringa.

Stödtelefonen drivs av NCK på uppdrag av regeringen och i enlighet med de krav som ställs i Europarådets konvention om bekämpande av mäns våld mot kvinnor, Istanbulkonventionen. Den är bemannad av socionomer och sjuksköterskor med kunskap om våld. Uppdraget är att lyssna, ge professionellt stöd och informera om lokala resurser. De flesta av landets kvinnor känner till stödtelefonen, visar kännedomsmätningar.

NCK driver även Kvinnofridsmottagningen på Akademiska sjukhuset. 

Hjälp oss att sprida numret!

För att göra nytta måste Kvinnofridslinjen vara känd. Enligt kännedomsmätningar känner de flesta kvinnor till att stödtelefonen finns, NCK arbetar kontinuerligt med att sprida numret till fler. Det görs både digitalt och i tryckt format, via annonser, informationskort och affischer. Myndigheter, vård och ideella organisationer sprider också numret. 

Du kan hjälpa till med att göra Kvinnofridslinjen ännu mer känd! Beställ kostnadsfritt informationsmaterial på kvinnofridslinjen.se 
Beställningsformulär på Kvinnofridslinjens webbplats

Informationsfilm på en rad språk

NCK har tagit fram en informationsfilm om Kvinnofridslinjen. För att fler ska få kännedom om stödtelefonen är filmen översatt till en rad olika språk, som engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). 

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen!
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

Bok med kvinnors röster

Boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen" har samlat anonyma röster från kvinnor som ringt till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Den publicerades 2017 för att uppmärksamma våldsutsatta kvinnors ord i samband med att Kvinnofridslinjen funnits i tio år. 

Beställ boken genom att kontakta NCK:s kommunikationsenhet: info@nck.uu.se
Läs mer om boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen"

"Kvinnofridslinjen ger trygghet"

Det allra viktigaste med stödtelefonen är att den är öppen dygnet runt, årets alla dagar. Tillgängligheten gör att samtalen sker på kvinnans villkor. Det säger Åsa Witkowski som är enhetschef på NCK.

– Det är en stor trygghet för kvinnor som är utsatta för våld att veta att det alltid finns någon som lyssnar. Bara vetskapen om att det finns någonstans att vända sig gör att kvinnorna orkar fortsätta.   

Intervju med Åsa Witkowski, enhetschef på NCK 

Senast uppdaterad: 2022-12-02