Klinisk verksamhet till hjälp för utsatta

Bild på personal på Kvinnofridslinjen

En viktig faktor för NCK:s trovärdighet är det nära samarbetet mellan universitetsdelen och kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset. Här finns Kvinnofridslinjen, Sveriges nationella stödtelefon för våldsutsatta, och kvinnofridsmottagningen.

1994 startade Sveriges första specialistklinik för våldsutsatta kvinnor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, det som i dag heter kvinnofridsmottagningen. Hit kommer dagligen patienter som utsatts för våld eller sexuella övergrepp.

År 2007 tillkom Kvinnofridslinjen, den nationella stödtelefonen. Hit ringer våldsutsatta kvinnor från hela landet dygnet runt för att få stöd och hjälp. Tillsammans utgör de två enheterna NCK:s kvinnofridsenhet.

Stödtelefonen har fyllt 10 år

Det var 4 december 2007 som Kvinnofridslinjen invigdes. 2017 hade stödtelefonen funnits i tio år och mer än en kvarts miljon samtal har tagits emot. I boken "Åttiosex röster – ett dygn på Kvinnofridslinjen" har anonyma citat från utsatta kvinnor som ringt telefonen samlats.
Läs om Kvinnofridslinjen 10 år

Bild på omslaget till boken Åttiosex röster Ett dygn på Kvinnofridslinjen.

Mottagning för våldsutsatta kvinnor

Bild från kvinnofridsmottagningens väntrum.

Kvinnofridsmottagningen bedriver patientverksamhet i öppenvård för våldsutsatta kvinnor. Här erbjuds både akuta och planerade besök.

På mottagningen arbetar sjuksköterskor med samtalsutbildning, läkare med specialistkompetens inom gynekologi, allmänmedicin respektive psykiatri samt en medicinsk sekreterare.

Gå direkt till mottagningens egen webbplats

Kontakt och personal

E-postadresser till anställda vid Akademiska sjukhuset skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@akademiska.se

Åsa Witkowski
Åsa Witkowski

Verksamhetschef: Åsa Witkowski, 018-611 28 01
Avdelningschef: Anna Häger, 018- 611 29 97
Medicinsk sekreterare: Marié Eriksson, 018-611 27 92

Anställda vid kvinnofridsmottagningen nås via medicinska sekreteraren eller avdelningschefen.

Kvinnofridslinjens personal nås via avdelningschefen.

Material om Kvinnofridslinjen beställs genom www.kvinnofridslinjen.se/bestall