NCK:s kliniska verksamhet tar emot våldsutsatta

NCK driver kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.

År 1994 startade Sveriges första specialistklinik för våldsutsatta kvinnor vid Akademiska sjukhuset, det som i dag heter kvinnofridsmottagningen. Hit kommer patienter som utsatts för våld. På regeringens uppdrag startades Kvinnofridslinjen år 2007. Hit ringer kvinnor som utsatts för våld för att få stöd dygnet runt, även närstående och personer som i sitt yrke möter våldsutsatta kvinnor ringer till stödtelefonen.

Tillsammans utgör de två enheterna NCK:s kvinnofridsenhet, Åsa Witkowski är chef för verksamheten.
Intervju med Åsa Witkowski

Bok med röster från Kvinnofridslinjen

Boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen" samlar röster från kvinnor som ringt till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Den publicerades i samband med att stödtelefonen blev tio år för att uppmärksamma våldsutsatta kvinnors ord. 

Beställ boken genom att kontakta NCK:s informationsenhet: info@nck.uu.se
Läs mer om boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen" 

Mottagning för våldsutsatta kvinnor

Bild från kvinnofridsmottagningens väntrum.

Kvinnofridsmottagningen bedriver patientverksamhet i öppenvård för våldsutsatta kvinnor. Här erbjuds både akuta och planerade besök.

På mottagningen arbetar sjuksköterskor med samtalsutbildning, läkare med specialistkompetens inom gynekologi, allmänmedicin respektive psykiatri samt en medicinsk sekreterare.

Gå direkt till mottagningens egen webbplats

Kontakt och personal

E-postadresser till anställda vid Akademiska sjukhuset skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@akademiska.se

Åsa Witkowski
Åsa Witkowski

Verksamhetschef: Åsa Witkowski, 018-611 28 01
Avdelningschef: Anna Häger, 018- 611 29 97
Medicinsk sekreterare: Marié Eriksson, 018-611 27 92

Anställda vid kvinnofridsmottagningen nås via medicinska sekreteraren eller avdelningschefen.

Kvinnofridslinjens personal nås via avdelningschefen.

Material om Kvinnofridslinjen beställs genom www.kvinnofridslinjen.se/bestall