"Kvinnofrid ligger mig varmt om hjärtat"

Aila, sjuksköterska, var också med vid starten. Det är responsen från dem som ringer som gör att hon fortsätter på stödtelefonen.  

Bild från KvinnofridslinjenVarför ville du arbeta på Kvinnofridslinjen?
– När jag sökte jobbet hade jag en tjänst inom psykiatrin. Där mötte jag ibland kvinnor som hade blivit utsatta för våld. Kvinnofrid har legat mig varmt om hjärtat ända sedan jag var liten. Då hjälpte min mamma flera kvinnor som for illa. 

– Innan Kvinnofridslinjen öppnade gick vi som anställdes en fem veckor lång kurs. Det var en bra utbildning som lärde mig att förstå våldet. Men jag var inte beredd på att jag skulle påverkas så mycket av samtalen, många är väldigt tunga. Tack vare handledning och fina kolleger har det gått bra.

– Jag tycker att jag har kunnat göra skillnad för kvinnor som är utsatta för våld. Det händer att de säger det till oss och med sådan respons så orkar man fortsätta.

Vad har du lärt dig av att arbeta på Kvinnofridslinjen?
– Jag har lärt mig att det finns så mycket som sker i samhället som inte syns, och att samhället fortfarande är patriarkalt. Det finns väldigt många män som utövar makt. Att mäns våld mot kvinnor lyfts fram är viktigt.

”Jag har lärt mig att det finns så mycket som sker i samhället som inte syns, och att samhället fortfarande är patriarkalt.”

– Jag har också blivit varse hur svårt det kan vara för våldsutsatta kvinnor i rättssystemet, det är inte alltid kvinnorna blir trodda.

Hur upplever du att samtalen har förändrats under åren?
– Jag upplever att vi får fler samtal som handlar om vårdnadstvister. En del drar ut på tiden och då far barnen illa, det är bekymmersamt.

– Jag tycker också att det är fler som berättar om att de inte kan lämna en våldsam partner eftersom de inte har någon annanstans att bo. Bostad är en svår fråga som gör att många hamnar i en låst situation.