Kvinnornas röster i bok

Bild på boken Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen

NCK har gett ut en unik bok som samlar våldsutsatta kvinnors röster i samband med att Kvinnofridslinjen fyllde tio år. 

"Efter ett år började han slå mig, så nu har jag gjort allt han vill. Jag har slutat jobba, slutat träffa mina vänner och familj, slutat gå utanför lägenheten. Jag sitter bara hemma. Blir det bra nu?"

Boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen" lyfter fram kvinnornas ord till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Gun Heimer, professor och chef för NCK, har varit drivande i arbetet med boken.

– Våldet mot kvinnor är fortfarande ett av våra största samhällsproblem. Det är kriminellt. Det är utbrett. Det är komplext. Och det får allvarliga konsekvenser både på kort och lång sikt för alla kvinnor som utsätts för våldet och deras barn. Det är dags att lyfta vad de har att säga, säger Gun Heimer. 

Tio år av samtal

Boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen" lyfter fram kvinnornas ord till den nationella stödtelefonen. Den har tagits fram med hjälp av Kvinnofridslinjens personal med anledning av att stödtelefonen nu har funnits i tio år.

De allra flesta av samtalen till stödtelefonen kommer från kvinnor som utsätts för våld. Men det kommer även samtal från närstående och personer som i sitt yrke möter våldsutsatta kvinnor. I boken finns också de med:

"Jag har en patient som behöver stöd. Jag är säker på att hon är utsatt för våld men hon nekar när jag frågar om det. Hur ska vi då kunna hjälpa henne?"

Boken uppmärksammades i ett lunchprogram i samarbete med Uppsala stadsteater 25 november 2017 på FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. 

Varje dag, dygnet runt ger medarbetarna stöd till dem som ringer. I snitt besvaras 86 samtal per dygn, det antal som har gett boken dess titel.  

Om du vill köpa boken som kostar 170 kronor, kontakta NCK:s informationsenhet: info@nck.uu.se