Mellan 80 och 90 samtal per dygn

Alla dagar, dygnet runt tar medarbetarna på Kvinnofridslinjen emot samtal.

I snitt besvaras 86 samtal per dygn. Eller mellan 80 och 90 samtal.

Under de tio åren som Kvinnofridslinjen har varit öppen har antalet besvarade samtal ökat med 42 procent. Från 21 983 till 31 273 samtal i fjol. Över en kvarts miljon samtal har medarbetarna på stödtelefonen besvarat.

”Över en kvarts miljon samtal har besvarats.” 

De flesta samtal kommer från kvinnor som själva är eller har varit utsatta för våld. Ett antal per dygn kommer även från anhöriga eller närstående samt från personer som möter våldsutsatta i sitt arbete. 

Det vanligaste skälet till kontakt är stöd och bekräftelse, sedan följer samtal från personer som har frågor om våld. Andra skäl till kontakt är ohälsa, skyddsbehov eller att man har frågor om barn.

Psykiskt våld vanligast

Majoriteten av kvinnorna berättar om psykiskt våld och många har också utsatts för fysiskt våld. I ett antal samtal berättar kvinnan om sexuellt våld. Det är vanligt att kvinnorna utsätts för olika typer av våld samtidigt.

Efter ett år kände var tredje kvinna till stödtelefonen. I fjol hade kännedomen ökat till mer än hälften av landets kvinnor. Under hösten märktes att kännedomen av såväl NCK som stödtelefonen har ökat i samband med sociala medie-kampanjen #metoo, en effekt är att fler kvinnor ringer.

Information om Kvinnofridslinjen finns på 28 språk. Korten i visitkortsstorlek finns även i en version med punktskrift.