”Vi gör nytta för våldsutsatta kvinnor”

Ylva är socionom och har besvarat samtal från våldsutsatta kvinnor under många år på Kvinnofridslinjen.

Bild från KvinnofridslinjenVarför ville du arbeta på Kvinnofridslinjen?
– Jag jobbade inom socialtjänsten och stötte ibland på våldsutsatta kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är en viktig fråga som är utbredd överallt i samhället och i hela världen. Egentligen är det sorgligt att Kvinnofridslinjen har funnits så länge som tio år. Det vore bättre om den inte alls behövdes.

– Men jag tycker att jag kan göra en insats för de våldsutsatta kvinnorna när jag jobbar på stödtelefonen, vi gör nytta. Det får vi också ibland höra av dem som ringer.

Vad har du lärt dig av att arbeta på Kvinnofridslinjen?
– Jag har lärt mig så mycket om våldsutsatthet. När jag började läste jag allt som jag kom över om ämnet och ganska snabbt gick jag NCK:s tvärprofessionella universitetskurs för yrkesverksamma. Den teoretiska grunden behövs eftersom det här en komplex fråga.

”Att det är så många som utsätts och att våldet kan vara så grymt är något som jag har förstått under åren.”

– Det är en ström av samtal som kommer till oss dygnet runt. Att det är så många som utsätts och att våldet kan vara så grymt är något som jag har förstått under åren. Varje dag har vi en stund när vi ventilerar samtalen och vi kolleger pratar mycket med varandra för att avlasta oss. Men det är kvinnorna som är de som utsätts, den som arbetar på stödtelefonen måste vara tålig. 

Hur upplever du att samtalen har förändrats under åren?
– Jag tycker inte att samtalen har förändrats. Det handlar mycket om de strukturer i samhället som ger män makt att utöva våld.