"Jag är en länk i arbetet för mer jämställdhet"

En av de mest erfarna i personalgruppen på Kvinnofridslinjen är sjuksköterskan Yvonne som var med vid starten av Kvinnofridslinjen. Hon fick ett arbete som hon hade drömt om länge. 

Bild på headset som används på KvinnofridslinjenVarför ville du arbeta på Kvinnofridslinjen?
– Jag hade under många år drömt om att kunna arbeta professionellt med jämställdhet och kvinnors rättigheter. Tidigt var jag medlem i en kvinnogrupp som arbetade med att medvetandegöra oss kvinnor om våra rättigheter och vårt värde. Jag blev jätteglad när jag blev anställd på Kvinnofridslinjen!

– Genom mitt arbete känner jag att jag verkar för kvinnors rättigheter. Jag är en länk i arbetet för ett mer jämställt samhälle och för att våld mot kvinnor ska vara en fråga för samhället och inte för det privata livet. Något av det viktigaste är att kunna ge en medmänniska hopp, att kunna bidra till det stöd som får kvinnor att tro på sig själva och sina möjligheter till förändring. 

”Genom mitt arbete känner jag att jag verkar för kvinnors rättigheter. Jag är en länk i arbetet för ett mer jämställt samhälle”

Vad har du lärt dig av att arbeta på Kvinnofridslinjen?
– Att kunskap är A och O, därför är det viktigt att kunskapen om mäns våld mot kvinnor sprids. Något som har förvånat mig väldigt och som jag nu har förstått vidden av är vilken betydelse hot har för våldsutsatta kvinnor. Hot verkar genomsyra många relationer och är ett medel för männen att hålla kvinnorna på plats.

Hur upplever du att samtalen har förändrats under åren?
– Numera är det vanligare att kvinnornas samtal handlar om flera våldshändelser och att kvinnorna vill prata om en våldsutsatthet som skett under lång tid, ofta av olika förövare. Kvinnorna har tigit och klandrat sig själva i många år.

– Jag upplever även att fler samtal än tidigare är från kvinnor som har dubbel problematik, utöver våldsutsattheten har kvinnorna ibland olika typer av psykisk ohälsa. Det har också blivit vanligare att samtalen handlar om sexuellt våld och vi får även fler samtal i dag som behöver tolkas.