Specialistklinik för våldsutsatta kvinnor

Anna Häger, avdelningschef på kvinnofridsenheten, NCK.

NCK driver kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Mottagningen bedriver patientverksamhet i öppenvård för våldsutsatta kvinnor i Region Uppsala. Den erbjuder både akuta och planerade besök.

Vid mottagningen tjänstgör läkare med specialistkompetens inom gynekologi, allmänmedicin och psykiatri. Sjuksköterskorna har samtalsutbildning. 

Kvinnofridsmottagningen startade redan 1994 och var då Sveriges första specialistklinik för våldsutsatta kvinnor.

Anna Häger är avdelningschef på kvinnofridsenheten på NCK, där även Kvinnofridslinjen ingår. Verksamhetschef är Johanna Belachew.

Mer om mottagningen

Till kvinnofridsmottagningen kan du som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd. På mottagningen träffar du kvinnliga sjuksköterskor och läkare som kan ge psykosocialt stöd och göra en medicinsk bedömning. Den tidsbeställda mottagningen är öppen måndag till fredag.

Den som kommer till mottagningen erbjuds samtalsstöd med sjuksköterska eller barnmorska. Till en början är det ofta aktuellt med krisbehandling som sedan följs upp med stödsamtal under en längre period. Vi kan även hjälpa till med en första kontakt med myndigheter och organisationer. Det finns också möjlighet att träffa en läkare för en medicinsk bedömning.

Våld påverkar hälsan

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att våld har stora effekter på hälsan, både fysiskt och psykiskt. Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld kan bidra till ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa, både på kort och på lång sikt. 
Om våldets effekter på hälsan i Webbstöd för vården

Webbstöd för vården ger stöd i arbetet

"Webbstöd för vården" är ett kompetensstöd som riktar sig till personal i hälso- och sjukvården samt tandvården. Det har utvecklats av NCK i samverkan med Socialstyrelsen.

Webbstödet är anpassat efter vårdens konkreta behov och ger personal den kunskap som behövs i arbetet med patienter som är utsatta för våld.
Webbstöd för vården

Kontakt

Verksamhetschef: Johanna Belachew, 018-611 95 89
Avdelningschef: Anna Häger, 018-617 00 79
Medicinsk sekreterare: 018-611 27 92

Anställda vid kvinnofridsmottagningen nås via medicinska sekreteraren eller avdelningschefen. E-postadresser till anställda vid Akademiska sjukhuset skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@akademiska.se

Senast uppdaterad: 2023-01-24