Digitalt besök av Matilda Ernkrans

2021-05-26

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, gjorde 19 maj ett digitalt besök på NCK tillsammans med Vivianne Macdisi, regionråd i Uppsala län. Under besöket diskuterades bland annat Uppsala universitets roll i arbetet med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor.

Besöket gjordes med anledning av den uppmärksamhet mäns våld mot kvinnor fått i medier och i det politiska samtalet under den senaste tiden. Ministern för högre utbildning och forskning ville framförallt lära sig mer om arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Hon fick en presentation av NCK:s arbete vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. 

– För mig är det tydligt att NCK är en oerhört samhällsviktig verksamhet. Särskilt i denna tid där vi återigen påminns om vikten att fortsätta arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Som högskoleminister och ansvarig för uppdraget till Uppsala universitet gällande NCK:s verksamhet kändes det bra att få en gedigen genomgång av NCK:s arbete, sade Matilda Ernkrans.

Vid mötet berättade NCK:s tf föreståndare professor Agneta Skoog Svanberg bland annat om hur NCK bidrar till att arbetet mot mäns våld mot kvinnor fortsätter framåt.

Under mötet diskuterades även den betydelse 2018 års ändring i högskoleförordningen har fått. Den innebär att examenskraven för åtta yrkesutbildningar numera omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. NCK har i uppdrag att utbilda kursansvariga och universitets- och högskolelärare på de berörda utbildningarna runt om i landet.

– Vi uppskattar mycket att ministern valde att avsätta tid för ett besök på NCK.  Det är ytterligare en signal om att det finns ett stort intresse för arbetet mot våld och för att föra en dialog om hur det arbetet kan utvecklas, sade Agneta Skoog Svanberg efter besöket.

Nyhetsarkiv 2021

Senast uppdaterad: 2023-02-21