90 000 har gått webbkursen om våld

2021-06-30

Webbkursen om våld, som ger grundläggande kunskap om våld i nära relationer, har på knappt fem år nått 90 000 användare. En av dem som nyligen genomfört kursen är Helén Rådström som är mentor på Storsjögymnasiet i Östersund.
– Skolan är en arena där man måste kunna fånga upp sådana här problem. Jag kommer att ha användning av kursen i mina samtal med eleverna.

För att göra baskunskaper om våld i nära relationer tillgängliga på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna ”Webbkurs om våld” för snart fem år sedan. Kursen, som är kostnadsfri och öppen för alla, ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sedan starten har 90 000 personer gått kursen och hittills i år har 14 000 skapat ett konto.

– Förra året var ett rekordår för webbkursen när det gäller antalet nya användare, och det har fortsatt att öka under det första halvåret 2021, säger Annika Engström, projektledare för webbkurs om våld.

Kursen har bidragit till att höja kunskapsnivån i samhället, inte minst bland de som kan komma att möta våldsutsatta i sitt arbete. 2 300 av de som gått kursen arbetar inom förskolan och skolan.

– Det är bra att skolpersonal och lärare har kunskap om dessa frågor. Förutom att det ger stöd i undervisningen är det också viktigt med kunskap i mötet med elever och föräldrar, eftersom många av dem har egna erfarenheter av våld, säger Annika Engström.

Helén Rådström är mentor på Storsjögymnasiet och hon valde att gå kursen för få mer kunskap och för att kunna ta upp frågor kring våld i nära relationer i samtal om värderingar och normer med eleverna.

– Eleverna är på väg in i vuxenlivet och det är viktigt att ta upp den här frågan, att prata om vad som är ett okej beteende och hur man kan sätta gränser.

Hon tycker att kursen har ett bra digitalt upplägg med korta filmer och hon uppskattade att det även fanns tid för reflektion. Kursen gav henne kunskap på flera olika plan.

– Jag fick lära mig vad de olika samhällsinsatserna har för ansvar och jag fick också bra information om hur man ställer frågor om våld. Det kommer jag att kunna använda i individuella samtal med eleverna. Det är viktigt att kunna fånga upp varför en elev mår dåligt och veta hur jag kan gå vidare, och det är också viktigt att kunna se varför en elev har ett beteende som inte är schysst, säger Helén Rådström.

I september är det fem år sedan webbkursen lanserades. NCK kommer under hösten att uppmärksamma jubileet med en digital seminarieserie för att på olika sätt lyfta användningen av webbkursen. Under året ska webbkursen även översättas till engelska. 

NCK:s webbsida om Webbkurs om våld med mer information om kursen
Direkt till Webbkurs om våld

Nyhetsarkiv 2021

Senast uppdaterad: 2023-02-21