Fortsatt högt tryck på Kvinnofridslinjen

2021-09-09

Söktrycket på Kvinnofridslinjen fortsätter att vara högt.  I snitt har 112 samtal per dygn besvarats under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen har ökat kraftigt under den senaste fyraårsperioden och en topp nåddes under 2020. Då besvarades 128 samtal per dygn.

– Vi kan konstatera att 2020 står ut i statistiken. Nu är vi tillbaka på den nivå vi hade under 2019. Det är fortfarande ett stort behov av stöd under dygnets alla timmar, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på Kvinnofridslinjen.

Under coronapandemin har det varit tydligt att många kvinnor som lever i en relation där de utsätts för våld har fått en ännu svårare situation. Fler samtal än vanligt har handlat om ökad ensamhet, bristande nätverk och psykisk ohälsa.

– Medvetenheten om våldet ökade under pandemin, och det bidrog säkert till det rekordstora antalet samtal förra året, säger Åsa Witkowski.

– Flera myndigheter och andra aktörer har gjort informationssatsningar där Kvinnofridslinjens nummer har spridits och vi har satsat extra för att öka kännedomen om stödtelefonen bland grupper som är särskilt svåra att nå.

NCK:s arbete med att öka tillgängligheten har fortsatt under 2021. I år har informationskorten om Kvinnofridslinjen översatts till två nya språk: bosniska och lulesamiska. Totalt finns det nu informationskort på 32 olika språk samt punktskrift.

– Det är väldigt viktigt att det finns lättillgänglig information, det kan vara avgörande för att man ska våga söka hjälp. Målet är att nå ut till så många som möjligt, säger Åsa Witkowski.

Läs mer om samtalen till Kvinnofridslinjen under pandemin
Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen

Nyhetsarkiv 2021

Senast uppdaterad: 2023-02-21