”Jag kommer att ha nytta av kunskaperna i mitt yrke”

2021-10-28

NCK:s tvärprofessionella kurs för yrkesverksamma utbildar anställda från hela landet inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den ges två gånger per år och samlar personal från en rad olika professioner.

Clara Gustafsson som har mörkt hår och glasögon och bär en turkos tröja.Clara Gustafsson, FOU-ledare på Kommunal utveckling i Jönköpings län samt Jönköpings kommun, är en av dem som går kursen ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för professionella, 15 p” under hösten.

– Jag är mycket nöjd. Den ger mig nya perspektiv på våld som jag behöver i mitt arbete, säger hon.

Clara Gustafsson leder två projekt i Jönköpings län och kommun om utsatthet för våld. Det ena syftar till att utveckla arbetet för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det andra syftar till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor främst bland chefer inom socialtjänsten.

Konkret kunskap om arbetet med våldsutsatta

Clara Gustafsson har haft kursplanen nedladdad länge men har inte haft möjlighet att gå kursen tidigare. 

– För en tid sedan gick jag en kurs om hedersrelaterat våld och förtryck men känner nu i min nuvarande tjänst att jag behöver bredare kunskaper, säger hon.

Clara Gustafsson möter många yrkesverksamma som i sin tur möter våldsutsatta.

– Jag är helt övertygad om att jag kommer att ha nytta av kunskaperna från kursen. Den rustar mig att möta de behov som de professionella har. Kursen ger mig operativa kunskaper, den diskuterar hur vi konkret ska arbeta för att ge stöd och hjälp åt våldsutsatta, säger Clara Gustafsson.

Tre kurstillfällen totalt

Undervisningen sker i form av tre kurstillfällen samt nätbaserad undervisning mellan kurstillfällena.Hanna Palhamn Szabo som har kort mörkt hår och en blå kavaj. Under hösten 2021 har även kurstillfällena hållits digitalt på grund av pandemiläget. 

Kursledare är NCK:s Hanna Palhamn Szabó.

– Styrkan i den tvärprofessionella kursen är att den samlar så många olika yrkeskategorier. De yrkesverksamma får en chans att möta och utbyta erfarenheter med varandra. Många besitter redan mycket kunskap om våld men alla gynnas av att fördjupa kunskaperna, säger hon.

Hanna Palhamn Szabó är jurist i grunden och har arbetat både i Sverige och utomlands med våldsutsatta och förövare. 

– Jag vet hur betydelsefullt det är med samverkan mellan olika yrkeskategorier. Under utbildningen fördjupar vi sådana aspekter, säger hon. 

Kursen ger dels grundläggande förståelse för kunskapsområdet, dels fördjupad förståelse. Deltagarna får också möjlighet att reflektera över hur kunskaperna kan tillämpas på den egna arbetsplatsen.

– Det roligaste med kursen är att se hur deltagarna tänker till och reflekterar över det egna arbetet. Många vill förbättra insatserna för våldsutsatta med den nya kunskapen, säger Hanna Palhamn Szabó.

Kursen på NCK:s webbplats

Fakta:

  • ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” ges vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet med start varje höst och vår.
  • Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor.
  • Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation.
  • Kursdeltagarna är yrkesverksamma inom en rad olika yrkesområden såsom kommuner, hälso- och sjukvård, kriminalvård, rättsväsende, skola och ideella organisationer.

Nyhetsarkiv 2021

Senast uppdaterad: 2023-02-21