Nytt uppdrag starta pilot med stödtelefoner för män, icke-binära och transpersoner

2021-11-04

NCK vid Uppsala universitet har fått i uppdrag av regeringen att starta en pilotverksamhet som ska tillhandahålla en nationell stödtelefon som riktar sig till män som utsatts för våld i nära relation. I uppdraget ingår även att erbjuda en motsvarande stödtelefon för icke-binära personer och transpersoner.

– Vi vet att det finns ett behov av en stödtelefon för män. Behoven hos våldsutsatta är desamma, oavsett könsidentitet. Pilotverksamheten kommer att tillhandahålla de första nationella stödtelefonerna för män Åsa Witkowski som har kort ljust hår, glasögon och en svart kavaj.samt för icke-binära personer och transpersoner. Stödtelefonerna ska vara separata med egna nummer och egen personal för att kunna ge adekvat stöd, säger Åsa Witkowski, chef för NCK:s patientverksamhet, Kvinnofridslinjen och kvinnofridsmottagningen.

Enligt uppdraget ska stödtelefonerna vända sig till män samt till vuxna icke-binära och transpersoner som utsatts för den typ av våld som omfattas av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det kan vara våld i nära relationer eller sexuella övergrepp, oavsett sexuell läggning och om man befinner sig i en relation eller inte.

Driver Kvinnofridslinjen sedan 2007

NCK ska, i enlighet med uppdraget, i planeringen och genomförandet inhämta synpunkter och kunskap från Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och verksamheter som i dag driver stödtelefoner eller annan liknande verksamhet riktad till män eller icke-binära personer ochHeadset som hänger på en avskiljande skärm. transpersoner.

NCK driver på regeringens uppdrag Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 sedan 2007.

Det nya uppdraget ska slutredovisas senast i mars 2024.

Nyhetsarkiv 2021

Senast uppdaterad: 2023-02-21