Frågor om våld nu del i arbetsmiljöarbetet på universitet

2021-12-02

Uppsala universitet är det första lärosätet i landet som tar ett helhetsgrepp på medarbetarnas arbetsmiljö genom att verka för att upptäcka och ge stöd åt våldsutsatta anställda. Våld i nära relation lyfts fram som en del i arbetsmiljöarbetet. Nu har HR-strateg Karin Karlström belönats med det första Gun Heimer-stipendiet som delades ut av Zonta i Uppsala.

Karin Karlström som har halvlångt ljust hår, glasögon och en svart kavaj. På huvudet har hon en krans med orange rosor.
HR-strateg Karin Karlström.

Under coronapandemin förändrades arbetssituationen för många anställda. Folkhälsomyndigheten rekommenderade att alla som kunde skulle arbeta hemifrån för att minska smittspridningen. Det ställde nya krav på chefers möjligheter att ha inblick i medarbetarnas arbetsmiljö.

Hemarbete kan vara en riskfaktor för den som utsätts för hot och våld av en partner. Med isoleringen kan risken för utsatthet för våld öka.

Vägledning för arbetsgivare om utsatthet för våld

Nu har Uppsala universitet, i samarbete med NCK, som första lärosäte i landet tagit fram en vägledning om utsatthet för våld riktade till chefer som en del i arbetsmiljöarbetet. HR-direktör Eliane Forsse initierade satsningen i samarbete med Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK. Därefter har HR-strateg Karin Karlström lett det operativa arbetet och skapat en struktur för initiativet.

– Uppsala universitet är en stor arbetsgivare som vill ta ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. Universitetet drivs av kunskap och tack vare NCK kan vi på ett enkelt sätt ta del av kunskapen om våld och sprida den vidare, säger Karin Karlström.

Chefer på universitetet utbildas om våld

Förutom vägledningen som rekommenderar chefer att vid misstanke om utsatthet ställa frågor om våld för att upptäcka utsatthet finns det en utbildningsplan samt en strategi för fortsatta insatser. Till exempel ska frågor om utsatthet för våld läggas in i den mall som används vid medarbetarsamtal. Universitetets chefer, HR-funktionen samt fackliga representanter ska även utbildas om våld genom seminarier. Information om ”Webbkurs om våld” som NCK har utvecklat i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen sprids och rekommenderas också för fördjupad kunskap. HR-avdelningens medarbetare kommer att genomgå kursen under kommande år.

– Vägledningen är en kort text och det är något som vi har strävat efter att den ska vara. Vi vill att den ska signalera att chefen inte behöver vara expert på utsatthet för våld för att ställa frågor. Vi vill också visa på att frågorna ställs utifrån arbetsgivarens omtanke och på grund av det arbetsmiljöansvar som arbetsgivaren har, säger Karin Karlström.

Ställer krav på företagshälsovården

I en kommande upphandling om företagshälsovård kommer Uppsala universitet att ställa krav på att företagshälsovården har kunskap om våld samt ställer frågor om utsatthet.

– Att ställa krav på företagshälsovården är en viktig signal om att det här är en fråga som universitetet tar på allvar, säger Karin Karlström.  

Den 25 november, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, fick Karin Karlström ta emot ett stipendium i Gun Heimers namn som delades ut för första gången av lokala Uppsala Zontaklubb 1. Zonta är en internationell ideell organisation som verkar för att förbättra kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Stipendiet inrättades i samband med att professor Gun Heimer gick i pension från tjänsten som föreståndare för NCK.

Stipendium från Zonta uppmärksammar arbetet

I motiveringen till stipendiet står det att Karin Karlström tilldelas det därför att hon har ”som HR-strateg aktivt, strategiskt och operativt utvecklat och stärkt stödet för våldsutsatta medarbetare”.

– Jag känner mig hedrad och jätteglad över att ha fått stipendiet. Men det är viktigt att lyfta fram att vi är flera som har deltagit i arbetet. Utan HR-direktör Eliane Forsse och Åsa Witkowski hade vi inte blivit det första universitetet som tar det här helhetsgreppet på medarbetarnas arbetsmiljö, säger Karin Karlström.

Karin Karlström omgiven av bland andra Gun Heimer och Eliane Forsse med ett rött sammetsdraperi i fonden.
Fr v: Professor Gun Heimer, tidigare föreståndare för NCK, Ingela Lundborg, kassör i Uppsala Zontaklubb 1, Cristina Wahlström, medlem i Uppsala Zontaklubb 1 och förre stadsarkivarie i Uppsala, HR-strateg Karin Karlström vid Uppsala universitet samt HR-direktör Eliane Forsse vid Uppsala universitet. 

Nyhetsarkiv 2021

Senast uppdaterad: 2023-02-21