Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt – även under julhelgen

2021-12-20

Söktrycket på Kvinnofridslinjen fortsätter att vara högt.  I snitt har 116 samtal per dygn besvarats under perioden januari till november 2021. Stödtelefonen har öppet dygnet runt året runt, även under jul och nyår.

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen har ökat kraftigt under den senaste fyraårsperioden och en topp nåddes under 2020. Då besvarades 128 samtal per dygn.

Vi kan konstatera att 2020 står ut i statistiken. Nu är vi tillbaka på den nivå vi hade under 2019. Det är fortfarande ett stort behov av stöd under dygnets alla timmar, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på Kvinnofridslinjen.

Under coronapandemin har det varit tydligt att många kvinnor som lever i en relation där de utsätts för våld har fått en ännu svårare situation. Fler samtal än vanligt har handlat om ökad ensamhet, bristande nätverk och psykisk ohälsa.

– Medvetenheten om våldet ökade under pandemin, och det bidrog säkert till det rekordstora antalet samtal förra året, säger Åsa Witkowski.

Även jul- och nyårshelgerna kan vara extra svåra för den som lever i en våldsam relation.

– Isoleringen ökar samtidigt som det kan vara svårare att få kontakt med till exempel socialtjänst eller hälso- och sjukvård, säger Åsa Witkowski.

Både den som själv är utsatt för våld, anhöriga och personer som möter våldsutsatta i sitt arbete kan ringa till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 för att få råd och stöd.

Mätningar visar att de flesta får kännedom om stödtelefonen genom informationsmaterial som affischer och informationskort. Under november månad gjordes det rekordmånga beställningar av informationsmaterial om Kvinnofridslinjen, över 20 000 kort skickades ut till olika verksamheter i landet.

– Vi är väldigt tacksamma för att så många hjälper oss att sprida numret. Det är viktigt att det finns lättillgänglig information om Kvinnofridslinjen, det kan vara avgörande för att man ska våga söka hjälp, säger Åsa Witkowski.

Korten finns på 32 olika språk samt punktskrift.

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen
Ladda ner informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Nyhetsarkiv 2021

Senast uppdaterad: 2023-02-21