Arbetsplatsens roll för våldsutsatta lyftes inför 8 mars

2022-03-09

NCK har under veckan uppmärksammat internationella kvinnodagen på flera olika sätt. Bland annat har enhetschef Åsa Witkowski medverkat vid ett möte med arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark om arbetsplatsens roll för anställda som utsätts för våld.

Mötet är en del av regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och syftet var att diskutera hur chefer, HR och fackligt förtroendevalda kan stötta anställda som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Förutom NCK medverkade representanter från Arbetsmiljöverket, Jämställdhetsmyndigheten, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Åsa Witkowski välkomnar att våldsutsatthet allt mer lyfts som en arbetsmiljöfråga eller del av jämställdhetsarbetet på en arbetsplats.

– Att vara utsatt för våld leder ofta till hög sjukfrånvaro vilket påverkar ens arbetsinsats och ekonomi. Det påverkar även arbetsmiljön för andra på arbetsplatsen. Dessutom kanske man inte har samma möjlighet att vidareutbilda sig genom kurser eftersom man kontrolleras av sin partner.

Under mötet diskuterades bland annat hur de olika parterna kan samarbeta för att öka kunskapen om våld både bland arbetsgivare och medarbetare.

– NCK har lång erfarenhet av metodutveckling när det gäller att ställa frågor om våld. Det viktigaste är att det finns kunskap och rutiner för hur man stöttar den som är våldsutsatt. Som arbetsgivare kan man till exempel både hänvisa till Kvinnofridslinjen och även ringa själv för råd och stöd i ärenden, säger Åsa Witkowski.

Varje år uppmärksammar även NCK internationella kvinnodagen genom en nationell annonskampanj för att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen.

– För oss är det viktigt att uppmärksamma den dagen och påminna om arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Och vi är tacksamma att så många vill hjälpa oss att sprida information om Kvinnofridslinjen i sina kanaler, inte minst 8 mars, säger Karin Sandell, kommunikationschef på NCK.

Susanne Mattsson, forskare och universitetsadjunkt vid NCK, deltog även i en panel på ett webbinarium vid Högskolan i Gävle 8 mars. Temat för dagen var ensamgörande av kvinnor som utsatts för mäns våld. Sara Skoog Waller, fil.dr och lektor i psykologi presenterade sin studie ”Utan mig är du helt ensam” som bygger på tjugo kvinnors levda erfarenhet av ensamgörande som en central aspekt av mäns våld och eftervåld.

NCK nyheter 2022

Senast uppdaterad: 2023-02-21