NCK på plats i Almedalen

2022-06-10

NCK håller två seminarier under Almedalsveckan i Visby på Gotland i år. Vid det första seminariet diskuteras det nya barnfridsbrottet. Det andra seminariet handlar om arbetsgivarens ansvar och betydelse för den som är utsatt för våld.

Almedalen
Foto: Elin Nysten/Region Gotland

Efter två års uppehåll på grund av pandemin medverkar NCK igen på Almedalsveckan.

– Genom våra seminarier i Visby kan vi lyfta fram viktiga frågor i samarbete med andra aktörer och dessutom nå ut med kunskap om våldet till fler och nya grupper, säger Karin Sandell, kommunikationschef på NCK.

Det första seminariet arrangerar NCK tillsammans med Barnafrid vid Linköpings universitet. Här kommer en panel att diskutera vad barnfridsbrottet har inneburit för barn och mammor som har utsatts för våld. Lagen infördes 1 juli 2021 och innebär att det är straffbart att låta barn bevittna vålds- och sexualbrott mellan närstående. Sedan lagen trädde i kraft har ett stort antal barnfridsbrott anmälts. Det betyder att lagstiftningen har börjat få effekt och att färre barn faller mellan stolarna i dessa ärenden. Men det finns även utmaningar eftersom lagstiftningen förutsätter både bred och djup kunskap hos yrkesverksamma om hur de ska arbeta för att efterleva lagen.

Medverkar gör Rebecca Rehnström, senior åklagare, Utvecklingscentrum, Åklagarmyndigheten, Mikaela Magnusson, utredare på Barnafrid, Linköpings universitet, Sandra Skoog, utredare på Barnafrid, Linköpings universitet, Hanna Palhamn Szabó, universitetsadjunkt och Annika Engström, projektledare, båda på NCK, Uppsala universitet.

För många våldsutsatta kan arbetsplatsen vara en viktig frizon. Seminariet "Tryggare på jobbet än hemma? Arbetsplatsens roll för den som är utsatt för våld" tar upp vad arbetsgivare, HR, företagshälsovård och fack har för ansvar för att ge stöd och hjälp. Medverkande är Åsa Witkowski, enhetschef på NCK, Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, Eliane Forsse, HR-direktör på Uppsala universitet, Klara Bolinder, senior handläggare på Kriminalvården och Eva Lundgren, enhetschef på Försäkringskassan.

Båda seminarierna hålls tisdag 5 juli. De kommer att teckentolkas och de kommer även att webbsändas.

– Tack vare satsningarna på att webbsända och spela in seminarier erbjuder Almedalsveckan ett enormt utbud som alla kan ta del av även från fastlandet, antingen direkt eller i efterhand, säger Karin Sandell.

Mer information om seminariet "Ett år med barnfridsbrottet – vad har det inneburit för barn och mammor som utsatts för våld?"

Mer information om seminariet "Tryggare på jobbet än hemma? Arbetsplatsens roll för den som är utsatt för våld"

NCK nyheter 2022

Senast uppdaterad: 2023-02-21