Fortsatt högt tryck på webbkurs om våld

2022-06-15

Under pandemin syntes en enorm ökning av antalet användare av webbkursen om våld och det höga trycket håller i sig även detta år. Hittills i år har 12 000 gått kursen.
– Det är fantastisk att se att det är så många nya användare från hela Sverige och från många olika arbetsplatser, säger Annika Engström, projektledare på NCK.

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna ”Webbkurs om våld” för sex år sedan. Kursen ger introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den vänder sig till medarbetare inom myndigheter, hälso- och sjukvård, tandvård, rättsväsende, skola samt verksamma inom ideell sektor som möter våldsutsatta i sitt arbete. Många studenter går också kursen efter att kunskap om våld blivit obligatoriskt på en rad högskole- och universitetsprogram.

– Det är glädjande att vi når både de som förbereder sig för ett arbetsliv och de som är yrkesverksamma, inte minst nu när livslångt lärande lyfts fram i många sammanhang. Kunskap om våld är viktigt för att kunna ge utsatta ett bra bemötande, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället, säger Annika Engström.

Under 2020 ökade antalet nya användare av webbkursen om våld med 78 procent jämfört med 2019. En anledning tros vara att efterfrågan på digital utbildning ökat under pandemin men också för att våld i nära relationer uppmärksammades i hög grad. Det höga trycket har fortsatt under 2021 och ser ut att fortsätta även under det här året. Totalt sedan starten har kursen 115 000 användare.

Kursen är kostnadsfri och öppen för alla. Man kan gå kursen enskilt eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar. Den kan användas som kompetensutveckling av personal.

– Förutom att kursen ger en kunskapshöjning så är det viktigt att koppla den till den egna verksamheten, att man diskuterar frågorna tillsammans så att kunskapen används praktiskt i jobbet, säger Annika Engström.

Webbkursen har sedan starten 2016 utvecklats och uppdaterats. Sedan i höstas finns den även i en engelsk version, något som tidigare har efterfrågats.

Till webbsidan för webbkurs om våld

NCK nyheter 2022

Senast uppdaterad: 2023-02-21