123 samtal per dygn under första halvåret

2022-07-06

Under årets första sex månader har Kvinnofridslinjen besvarat 22 225 samtal. I snitt besvaras 123 samtal per dygn. Det är en ökning med 8 procent jämfört med samma period förra året.

Sedan hösten 2017 har Kvinnofridslinjen märkt av en tydlig ökning av samtal. Toppen nåddes under pandemiåret 2020 då 128 samtal per dygn besvarades i snitt.

– 2020 stod ut i statistiken med flest besvarade samtal totalt men vi har fortfarande ett högt tryck under dygnets alla timmar, säger Åsa Witkowski, enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid.

NCK, som driver stödtelefonen, arbetar aktivt för att Kvinnofridslinjen ska bli känd. Den senaste kännedomsmätningen, som genomfördes våren 2022, visar att 53 procent av de tillfrågade kvinnorna känner till Kvinnofridslinjen. Mätningen visar även att allt fler får kännedom om stödtelefonen på sin arbetsplats.

– För den som är våldsutsatt kan arbetsplatsen vara en viktig frizon. De senaste åren har NCK märkt ett stort intresse både från arbetsgivare och fackförbund att lyfta arbetsplatsens insatser för våldsutsatta. Det blev dessutom extra aktuellt under pandemin då många arbetade hemifrån.

Till Kvinnofridslinjen kan både våldsutsatta, närstående, chefer och kollegor ringa. Även de som möter våldsutsatta i sitt arbete, till exempel inom sjukvård eller socialtjänst, är välkomna att ringa för stöd och rådgivning.

– Det kan vara bra att veta nu under semestertider när många är nya på jobbet och kanske inte har så stor erfarenhet av att möta våldsutsatta. Då kan Kvinnofridslinjen vara ett bollplank, säger Åsa Witkowski.

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen

NCK nyheter 2022

Senast uppdaterad: 2023-02-21