Nationell myndighetssamverkan arrangerar konferens

2022-09-21

Den 29-30 augusti 2023 arrangerar Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid för fjärde gången en gemensam konferens för att lyfta myndigheternas arbete mot våld.

Konferensen riktar sig till alla som arbetar med området våldsutsatta vuxna, barn och våldsutövare. På konferensen ska konkreta metoder och arbetssätt presenteras tillsammans med ny forskning på området. De två dagarna kommer att bjuda på föreläsningar och seminarier inom en rad olika ämnen samt nätverkande.

– Det är inte ofta man får möjlighet att ta del av så många myndigheters arbete. Dessutom träffas aktörer från alla områden, som polis, rättsväsende, hälso- och sjukvård, socialtjänst, ideell sektor och beslutsfattare. Det blir som en temperaturmätare i hur arbetet mot våld fungerar i landet samtidigt som man får inspiration till att utveckla sitt arbete, säger Annika Engström, projektledare för konferensen på NCK.

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid, där NCK är sammankallande, består av 23 myndigheter, länsstyrelserna och SKR. Nätverket är en arena för att utbyta idéer, sprida kunskap och stärka arbetet för kvinnofrid inom de olika myndigheterna. Vart femte år arrangeras en gemensam konferens för att presentera myndigheternas arbete på området och nu är det dags för fjärde gången.

Just nu pågår arbetet med programmet där alla myndigheter har möjlighet att skicka förslag på seminarier. Programmet publiceras januari 2023 och anmälan öppnar i februari. Konferensen kommer att äga rum på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Till konferenssajten

NCK nyheter 2022

Senast uppdaterad: 2023-02-21