Nytt magasin om att arbeta mot våld med tema samverkan

2022-11-17

Nu finns det femte numret av NCK:s magasin ”Att arbeta mot våld”. Det vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll eller på andra sätt arbetar med frågan. Den här gången är temat samverkan.

Magasinet är framtaget inom ramen för ett regeringsuppdrag som Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Barnafrid vid Linköpings universitet genomför tillsammans.

Det femte numret av magasinet berättar bland annat om hur Sundsvalls kommun och Mora kommun har hittat lösningar för att hjälpa våldsutsatta med bostad, och om Barnahus Fyrbodal i Trollhättan som har byggt upp ett resurscentrum för barn, unga och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

– Enligt lagen är alla myndigheter skyldiga att samverka inom sitt område, och när det gäller mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan det vara livsavgörande. Ofta lyfts problem och hinder fram men vi vill istället visa på möjligheter och exempel på väl fungerande samverkan, säger Karin Sandell, kommunikationschef på NCK.

Innehållet bygger på material från NCK:s metod- och kompetensstöd ”Webbstöd för kommuner” och ”Webbstöd för vården” som utvecklats i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Magasinet går att beställa kostnadsfritt genom att mejla info@nck.uu.se. Det går även att ladda ner magasinet som pdf (tillgänglighetsanpassad 2022).

Fakta

  • Magasinet "Att arbeta mot våld" tema samverkan lyfter fram betydelsen av samverkan i arbetet mot våld. I magasinet får du som läsare ta del av hur samverkan kan fungera i praktiken.

  • Sedan tidigare finns fyra nummer av magasinet, två med fokus på kommunernas arbete, ett med tema vården och ett med tema utbildning. Samtliga magasin "Att arbeta mot våld".

  • Samtliga nummer går att beställa kostnadsfritt genom att mejla info@nck.uu.se

NCK nyheter 2022

Senast uppdaterad: 2023-02-21