Sök höstens avancerade kurs

2022-03-09

Till hösten ger NCK för sjätte gången sin universitetskurs på avancerad nivå med fokus på särskilt sårbara grupper. Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper och verktyg att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom verksamheter som möter våldsutsatta personer.

Att befinna sig i en särskilt sårbar position kan bland annat handla om vara utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck eller att vara hbtqi-person, ha en funktionsnedsättning eller vara i ett missbruk och samtidigt vara utsatt för våld.  

– Det är en tvärvetenskaplig kurs för studenter och för yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper kring våld. Den synliggör dem som är särskilt utsatta och vilket stöd de behöver, säger Hadil Zainal Kamil, universitetsadjunkt och  kursansvarig.

Hon har själv praktisk erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor genom kvinnojoursarbete och  har dessutom arbetat med kvinnors mänskliga rättigheter, både i Sverige och utomlands.

För att söka kursen krävs att man har 120 högskolepoäng i ett relevant ämne inklusive en uppsats på 15 högskolepoäng. Majoriteten av dem som hittills har gått kursen är yrkesverksamma. En av dem är Elina Strindberg, som är socionom och jobbar som kurator på ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor.

– Jag ville få fördjupade teoretiska kunskaper i ämnet. De kvinnor som placeras hos oss har ofta flera sårbarhetskategorier på samma gång.

Elina Strindberg har tio års erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor, både genom arbete inom socialtjänsten och på skyddat boende. Hon tycker att kursen var på en bra kunskapsnivå för henne.

– Jag har mycket erfarenhetsbaserad kunskap. För mig var det givande att få saker bekräftade, att även forskningen säger att det är såhär. Kopplingen mellan teori och praktik blev starkare och det ger mig ett större självförtroende i mitt arbete.

Kursen på 15 högskolepoäng ges på halvfart. Den bygger i stor utsträckning på självständigt arbete. Huvuddelen ägnas åt teori men det finns även praktiska inslag.

– På seminarierna diskuteras både teoretisk litteratur och praktiska fallbeskrivningar. Dessutom ingår en uppgift där man ska genomföra ett förändringsarbete i en verksamhet, säger Hadil Zainal Kamil.

Ansökan till höstens kurs öppnar 15 mars.

Information om kursen
Ansökan till kursen (via högskoleverkets portal)

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07