#metoo har gjort avtryck

2022-10-14

Den 15 oktober är det fem år sedan #metoo-uppropet startade. På Nationellt centrum för kvinnofrid har uppropet gjort avtryck på flera sätt.
– Framför allt har metoo bidragit till att allt fler inser allvaret i frågan om kvinnors utsatthet och att vi alla har ett ansvar att förbättra situationen, säger Åsa Witkowski, enhetschef på NCK.

Hösten 2017 märktes en tydlig ökning av antalet samtal till Kvinnofridslinjen, som drivs av NCK. I stället för 80-90 besvarade samtal per dygn gick det upp till mellan 90 och 115 besvarade samtal. Det första halvåret i år besvarades i snitt 123 samtal per dygn. Ökningen under 2017 och 2018 berodde delvis på #metoo-uppropet som startade som hashtag i sociala medier.

– Det som var viktigt med uppropet var att kvinnor insåg att de inte var ensamma. Det var fler som var utsatta och det gjorde att man vågade berätta vad man själv hade varit med om, säger Åsa Witkowski.

Året efter uppropet infördes samtyckeslagstiftningen i Sverige. Åsa Witkowski tror att även den har bidragit till att fler vågar berätta och även anmäla sexuellt våld.

– Det är en markering från samhällets sida att man tar frågan på allvar.

Samtidigt som fler kvinnor berättar och vågar söka hjälp har även attityder i samhället förändrats. Fler aktörer uppmärksammar mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Allt fler tar frågan på allvar och är villiga att arbeta för att det ska blir bättre. Ju fler som berättar desto tydligare blir det hur många i vårt samhälle som är utsatta för sexuella trakasserier och våld. Det blir svårare att blunda för det, säger Åsa Witkowski.

Hon understryker hur viktigt det är att yrkesverksamma som kan komma att möta våldsutsatta i sitt arbete har kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. En viktig milstolpe i arbetet med att öka kunskapen i samhället har varit att kunskap om mäns våld mot kvinnor numera är obligatorisk på en rad utbildningar i Sverige. Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för program som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. Från 2019 gäller kunskapskravet även utbildning till tandhygienist.

Under pandemin har även arbetsgivare uppmärksammats som en viktig aktör i att både uppmärksamma och förebygga våld. Att vara utsatt för våld i en nära relation kan påverka både arbetsförmåga och relationer på jobbet. Allt fler arbetsgivare utbildar både chefer och medarbetare i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Åsa Witkowski möter många olika yrkesgrupper i sitt dagliga arbete och hon har märkt att kunskapen om våld har ökat under de här fem åren.

– Idag är det fler som förstår komplexiteten i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det finns mer kunskap om att det inte bara handlar om fysiskt och sexuellt våld utan att det även finns psykiskt och ekonomiskt våld. Det är mer självklart idag att prata om våldet och vilka konsekvenser det får hälsan.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07