Lansering av Webbstöd för lärosäten

2022-11-07

Nu lanseras Webbstöd för lärosäten. Det är ett stöd för lärare som undervisar om våld på universitet och högskolor och syftet är att underlätta arbetet med att implementera examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten.

Ulla Albert som har ljust pageklippt hår, glasögon och är klädd i en vit kavaj över en grönmönstrad topp.
Ulla Albért, NCK. 

– De olika delarna i webbstödet, pedagogiska och ämnesmässiga, syftar till att underlätta för universitets- och högskolelärare att implementera examensmålet, säger Ulla Albért, studierektor på NCK.

– Webbstödet kan vara till stor hjälp för dem som undervisar och för dem som arbetar med kursutveckling. Det samlar fakta och forskning om kunskapsområdet samt stöttar i den praktiska undervisningen genom att exempelvis lyfta fram hur man kan hantera att en del kan uppleva kunskapsområdet som provocerande.

Obligatorisk kunskap i grundutbildningar

Sedan 2018 är kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer obligatoriskt i grundutbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn. Förändringen i högskoleförordningen är ett led i Sveriges arbete mot våld. Den gäller fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen och tandläkarexamen. Tandhygienistexamen inkluderades 2019. 

Katarina Björkgren som har långt mörkt hår och är klädd i en röd stickad tröja.
Katarina Björkgren, 
Jämställdhetsmyndigheten. 

– I webbstödet kan utbildningsansvariga och lärare söka det stöd de behöver för att utforma sin undervisning på det sätt som passar bäst just på deras lärosäte och i deras utbildning. Webbstödet är lättillgängligt och öppet för alla, det skapar goda förutsättningar för att många ska få del av det, säger Katarina Björkgren, chef för enheten våldsprevention och mäns våld mot kvinnor på Jämställdhetsmyndigheten.

– Vår förhoppning är att lärosäten ska få det stöd de behöver för att inkludera undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i sina utbildningar. På så sätt kan studenter få en god grundkunskap inom området och en medvetenhet om att mäns våld mot kvinnor i hela sin bredd är ett område de behöver kunna och inkludera i sin kommande yrkesutövning.

Hoppas att webbstödet når fler utbildningar

Katarina Björkgren hoppas även att webbstödet ska nå ut till fler utbildningar än de som i dag berörs av den nya examensordningen.

– Kunskap om våld behöver nå fler utbildningar där studenter i sin framtida yrkesroll kan komma att möta människor som är utsatta för våld, säger hon.

Webbstöd för lärosäten är en del av NCK:s kunskapsbank. I webbstödet finns fakta om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det finns även texter som handlar om att utbilda om våld: vad lärare kan tänka på inför sin undervisning, som att det här är kunskapsområde som ofta engagerar och väcker känslor. Webbstödet samlar också sådant som kan hjälpa lärare i undervisningen, däribland länkar till filmer, webbkurser, handlingsplaner och strategier.

Varje program har egna sidor med anpassat material, där finns lärande exempel som syftar till att inspirera lärarnas arbete.

I lanseringen ingår ett större utskick av ett bokpaket till lärare och utbildningsansvariga på de program som berörs av examensmålet på landets högskolor och universitet. Den 27 januari 2023 hålls ett digitalt lanseringsseminarium som bland annat lyfter fram aktuell forskning.

Webbstöd för lärosäten

Film om webbstödet

Nedladdningsbar film om Webbstöd för lärosäten på Vimeo

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07