Många nöjda användare av webbkurs om våld

2023-01-12

Över 96 procent tycker att Webbkurs om våld är bra eller mycket bra. Det visar den användarundersökning som genomfördes under 2022. Andelen som ger kursen högsta betyg har dessutom ökat sedan senaste undersökningen.

Webbkursen om våld, som lanserades 2016, har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Kursen är öppen för alla och syftet är att ge grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen har nu 130 000 användare.

– När det är så många som går kursen så är det viktigt att vi kontinuerligt följer upp vad användarna tycker om den, säger Annika Engström, projektledare på NCK.

Det är den tredje användarundersökningen som genomförs. Av de som svarat på enkäten arbetar de flesta inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Drygt 90 procent säger att kursen har relevans för deras arbete.

– Av de som svarat tycker 96 procent att innehållet är bra eller mycket bra och andelen som ger kursen högsta betyg har ökat. Vad man tycker är bra med kursen är att den är interaktiv och varierad, att den blandar avsnitt där man läser, lyssnar och tittar, säger Johanna Nivala, projektkoordinator, som har sammanställt undersökningen.

Ytterligare en positiv konsekvens av kursen är att man börjat ställa frågor om våld.

– Flera respondenter har svarat att kursen gör att man ser tecken på våld i nära relationer och det har lett till att man även vågar ställa frågor, säger Johanna Nivala.

På egen hand eller i grupp

Kursen är möjlig att gå både på egen hand eller i grupp och undersökningen visar att majoriteten har valt att gå kursen enskilt.

– Vi vill att fler ska känna till att det finns ett gruppspår, så det är något vi får jobba vidare med. Det ger något att prata om de här frågorna i grupp, så det finns en poäng att genomföra den tillsammans på en arbetsplats till exempel, säger Annika Engström.

Webbkursen om våld uppdateras löpande och under 2022 har det till exempel gjorts nya filmer med kommentarer av experter. Dessutom har det genomförts en pilotstudie vid Stockholms universitet om hur kursen används på olika arbetsplatser. För att uppmärksamma det kommer ett webbinarium att anordnas 24 januari där både användarundersökningen och pilotstudien presenteras.

Fakta

Den 24 januari kl 13-15 anordnas ett webbinarium om Webbkurs om våld. Där uppmärksammas arbetet med webbkursen, hur den används och vad användarna tycker. 
Information om webbinariet och program
Om Webbkurs om våld

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07