Fortsatt många samtal till Kvinnofridslinjen

2023-02-07

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen besvarade under förra året 44 678 samtal, vilket är det näst högsta antalet besvarade samtal någonsin. I snitt besvarades 122 samtal per dygn.

 En hand som håller i en mobil som visar Kvinnofridslinjens webbplats.

Foto: Mikael Wallerstedt

Sedan hösten 2017 har Kvinnofridslinjen märkt av en tydlig ökning av samtal. Toppen nåddes under pandemiåret 2020 då 128 samtal per dygn besvarades i snitt. Antalet besvarade samtal under 2022 var i närheten av den nivån med i snitt 122 besvarade samtal per dygn. Totalt var antalet besvarade samtal fem procent högre än 2021.

– Vi ser fortsatt att kvinnor som är utsatta för våld vänder sig till Kvinnofridslinjen i hög utsträckning för att få stöd och man gör det under dygnets alla timmar, säger Johanna Belachew, verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Kännedomen om stödtelefonen ökar

NCK, som driver stödtelefonen, arbetar aktivt för att Kvinnofridslinjen ska bli känd. Den senaste kännedomsmätningen, som genomfördes våren 2022, visar att 53 procent av de tillfrågade kvinnorna känner till Kvinnofridslinjen. De flesta får kännedom om stödtelefonen tack vare att de aktivt får information om den. Antalet beställningar av kostnadsfritt informationsmaterial som exempelvis informationskort och affischer har ökat stadigt under åren. Hösten 2022 var antalet beställningar rekordmånga.

Under 2022 lanserades också Kvinnofridslinjens nya webbplats, kvinnofridslinjen.se.

– Det är viktigt att kännedomen om Kvinnofridslinjen är hög. Det är när stödtelefonen är känd som den kan göra nytta, säger Johanna Belachew.   

illustration från Kvinnofridslinjens webbplats som visar tre olika kvinnorKvinnofridslinjen 020-50 50 50 startade 2007 och ger stöd till kvinnor som är utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och den som ringer är anonym.

Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete är välkomna att ringa. 

Kvinnofridslinjens webbplats kvinnofridslinjen.se

Beställningsformulär för kostnadsfritt informationsmaterial

Informationsfilm på olika språk att sprida i sociala medier

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07