Nationellt centrum för kvinnofrid öppnar två nya stödtelefoner

2023-02-14

NCK har öppnat två nya stödtelefoner för våldsutsatta: Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. På lanseringsdagen deltog bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Föreståndare Anita Hussénius, NCK, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister
Paulina Brandberg och verksamhetschef Johanna Belachew, NCK. Foto: Mikael Wallerstedt

Båda stödtelefonerna öppnade 15 februari. Stödlinjen för män 020-80 80 80 är öppen alla dagar kl. 7-21. Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 riktar sig till alla transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet. Linjen är öppen alla dagar kl. 11-19.

Samtalet kostar ingenting och den som ringer är anonym. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa för råd och stöd.

Anita Hussénius
Anita Hussénius
Foto: Mikael Wallerstedt

De nationella stödtelefonerna drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Det är ett pilotprojekt, som genomförs på uppdrag av regeringen. Projektet kommer att pågå till årsskiftet. På lanseringsdagen medverkade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, regionråd Malin Sjöberg Högrell, Anders Hagfeldt rektor för Uppsala universitet, Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset och NCK:s föreståndare Anita Hussénius.

– Nationellt centrum för kvinnofrid har bred och djup kunskap om våld i nära relationer och sexuellt våld. Vi vet att behovet av stöd är stort och alla våldsutsatta oavsett kön har rätt till stöd. Därför välkomnar vi det nya uppdraget, säger Anita Hussénius, föreståndare på NCK.

NCK driver sedan 2007 Kvinnofridslinjen på uppdrag av regeringen. Stödtelefonen besvarar över 40 000 samtal om året.

Johanna Belachew
Johanna Belachew
Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi har en lång erfarenhet av att möta våldsutsatta genom de samtal som kommer till Kvinnofridslinjen. De som svarar på samtliga stödlinjer är sjuksköterskor eller socionomer som är vana att möta människor som har utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, säger Johanna Belachew som är verksamhetschef för samtliga stödtelefoner.

Under hösten har personalen på de två nya stödtelefonerna utbildats för att specifikt kunna möta de nya målgrupperna.

– De har fått en omfattande utbildning om våldsutsatthet bland hbtqi-personer med särskilt fokus på transpersoner. Utbildningen har haft ett övergripande normkritiskt perspektiv och innefattat kunskap om både våldsutsatthet och livsvillkor. Personalen har även fått kompetensensutveckling gällande mäns våldsutsatthet, säger Chris-Emelie Denstedt som är projektledare för regeringsuppdraget.

Utbildningen har lagt stor vikt vid bemötande.

Chris-Emelie Denstedt
Chris-Emelie Denstedt
Foto: Mikael Wallerstedt

– Då vi vet att män och transpersoner oavsett könsidentitet kan ha svårt att söka stöd för våldsutsatthet på grund av rädsla för dåligt bemötande så har det varit extra viktigt, säger Chris-Emelie Denstedt.

Att stödtelefonerna har olika öppettider handlar om att man vill garantera att det finns rätt kompetens på plats.

– Det är oerhört viktigt att det finns personal med transkompetens när man ringer till Stödlinjen för transpersoner och inom ramen för pilotprojektet kan vi tillhandahålla det klockan 11–19, säger Chris-Emelie Denstedt.

Pilotprojektet kommer att utvärderas kontinuerligt i nära samarbete med personalen och ska sedan redovisas till regeringen i slutet av mars 2024.


Faktaruta:

  • Stödlinjen för män 020-80 80 80 och Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.
  • Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som är utsatta för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa för råd och stöd.
  • NCK driver även Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.
  • Den som ringer bestämmer själv vilken stödlinje den vill kontakta: Stödlinjen för transpersoner, Stödlinjen för män eller Kvinnofridslinjen. 

Mer information finns på stödlinjenförmän.sestödlinjenförtranspersoner.se och kvinnofridslinjen.se

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07