EU-projekt ska höja kunskapen om våld hos sjukvårdspersonal

2023-03-29

NCK deltar i det EU-finansierade projektet VIPROM (Victim protection in medicine) där totalt fem länder ingår. Syftet med projektet är att ta fram utbildningsprogram om våld i nära relation och sexuellt våld till olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Att vara utsatt för fysiskt, psykiskt våld eller sexuellt våld kan ge symtom som till exempel huvudvärk, yrsel och magont. Det kan även leda till PTSD, depression och missbruk. Det är vanligt med långvariga och svårförklarliga symtom där man söker vård upprepade gånger. Därför spelar personal inom hälso- och sjukvården en nyckelroll i att upptäcka våldsutsatthet.

– Det är få som polisanmäler att de är utsatta för våld. Det är även få som söker akut vård men det är vanligt att man söker vård i ett senare skede, säger Susanne Mattsson, forskare och universitetsadjunkt på NCK.

Hon ingår i VIPROM tillsammans med Anita Hussénius, föreståndare på NCK, Ulla Albért, studierektor och Hadil Zainal Kamil, universitetsadjunkt. Det är ett treårigt projekt finansierat av EU där även representanter från Tyskland, Österrike, Italien och Grekland deltar. Deltagarna har olika akademisk bakgrund inom till exempel medicin, samhällsvetenskap och juridik. Syftet med projektet är att ta fram utbildningsprogram särskilt anpassat för olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården i de fem länderna. Projektet kommer främst inrikta sig på läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och läkarstudenter.

– Varje land kommer att ta fram kursplaner tillsammans med representanter från de olika yrkeskategorierna och sedan testa materialet. Det är fantastiskt att kunna utbyta kunskap över gränserna på det här sättet. Vi är i olika faser och har olika hinder och möjligheter, säger Hadil Zainal Kamil.

Sverige är på många sätt en föregångare när det gäller arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer nu är obligatorisk. De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. Från 2019 gäller kunskapskravet även utbildning till tandhygienist.

– Vi har mycket att bidra med men vi kan även lära oss av andra länder. I Österrike finns till exempel ett team på varje sjukhus som är experter på våld. Avsikten med det här projektet är att det ska finnas en person i varje verksamhet som har kunskap om våld i nära relation, som kan utbilda sina kollegor och vara ett stöd, säger Susanne Mattsson.

Varje land har nu påbörjat en kunskapsinventering för att sedan kunna fortsätta arbetet med att ta fram utbildningsprogram.

– Det viktiga är att det leder fram till ett hållbart arbete, att det finns kunskap om våld i varje verksamhet att och det finns rutiner. Målet är att kunskap om våld ska vara en självklar del av yrkesrollen, säger Hadil Zainal Kamil.

Susanne Mattson instämmer och tillägger:

– Genom att utbilda yrkesverksamma möjliggörs även implementering av den nya kunskap som de nyutexaminerade studenterna har med sig.

Webbplats för VIPROM

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07