Nätverk för myndighetssamverkan växer

2023-05-08

Nätverket Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid har under våren fått två nya medlemmar: Skatteverket och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid, där NCK är sammankallande, består av 25 myndigheter, länsstyrelserna och SKR. Nätverkets syfte är att stärka arbetet för kvinnofrid inom de olika myndigheterna.

Annika Töyrä
Foto: Mikael Wallerstedt

– Det är en viktig arena för utbyte av erfarenhet och kunskap och här finns även möjlighet att skapa samarbete kring olika frågor. Det finns otroligt mycket kunskap samlat i nätverket. Skatteverket och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förrtyck kommer att bidra med ytterligare kunnande för att stärka arbetet i kvinnofridsfrågor, säger Annika Töyrä, utredare på NCK.

Skatteverket har i uppdrag att besluta om skyddade personuppgifter. 60 procent av de kvinnor som har skyddade personuppgifter uppger att de har det på grund av våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld.

– Vi tar beslut om skyddade personuppgifter men vi överlåter sedan sekretessen till andra myndigheter. En viktig del av vårt uppdrag är därför att informera andra aktörer om hur man hanterar uppgifterna så att de kan ta fram korrekta rutiner. Att samverka med andra myndigheter är en viktig del av arbetet, säger Camilla Karp, sektionschef Skyddade personuppgifter.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har i uppdrag att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor.

– I det uppdraget ingår att samråda med aktörer som arbetar med frågor som rör barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas. Genom nätverket kan vi bidra med den kunskapen vi besitter i frågan men också ta del av andras, säger Issis Melin, sakkunnig på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Den 29–30 augusti arrangerar nätverket för fjärde gången en gemensam konferens för att lyfta myndigheternas arbete mot våld. Den riktar sig till alla som arbetar med området våldsutsatta vuxna, barn och våldsutövare. På konferensen ska konkreta metoder och arbetssätt presenteras tillsammans med ny forskning på området. De två dagarna kommer att bjuda på föreläsningar och seminarier inom en rad olika ämnen.

Till konferenssajten
Information om Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07