NCK arrangerar ett Almedalsseminarium om eftervåld

2023-06-08

Efter en separation från en våldsutövande partner fortsätter ofta våldet mot den utsatta och myndigheter som egentligen ska skydda kan i stället bidra till att upprätthålla förövarens våld. Nationellt centrum för kvinnofrid arrangerar ett Almedalsseminarium om eftervåldet där bland annat jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg deltar.

28 juni möter forskare från NCK jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och andra centrala aktörer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor. Paneldebatten kommer att handla om hur eftervåld kan synliggöras i bland annat ärenden om vårdnad, boende och umgänge där det finns uppgifter om våld.

Susanne Mattsson
Susanne Mattsson

– Vi behöver höja kunskapen om eftervåldets problematik och belysa de olika uttrycken för eftervåld så att man kan identifiera mönstret av makt- och kontrollutövande, säger Susanne Mattsson, forskare vid NCK. Det är en förutsättning för att yrkesverksamma ska kunna ge ett korrekt bemötande och för att eftervåld ska kunna hamna på den politiska agendan.


 

Sara Skoog Waller
Sara Skoog Waller
Foto: Alexander Lindström

– Våra förhoppningar med debatten i Almedalen är att bidra till att makthavare, myndigheter, hälso- och sjukvård och andra samhällsaktörer vidtar åtgärder för att motverka eftervåld, säger Sara Skoog Waller.

Eftervåld kan ha olika former och bestå av hot, trakasserier, smutskastning och förföljelse. Ofta handlar det om att förövaren använder juridiska, familjerättsliga och ekonomiska arenor för att fortsätta begränsa kvinnors och barns friheter, rättigheter och livsutrymme.

Samhällets stöd och skydd

– I dagens samhälle har vi en lagstiftning och ett rättsväsende som kan ge förövaren juridiska möjligheter att fortsätta utöva makt och kontroll över den våldsutsatta efter att hon har lämnat relationen, fortsätter Susanne Mattsson. Förövaren kan exempelvis använda sig av försenad bodelning och långdragna vårdnadstvister för att trakassera och underminera den våldsutsatta. Det här behöver vi skapa en större medvetenhet kring.

En av de viktigaste frågorna som kommer att diskuteras i Almedalen är hur barn påverkas och kan skyddas från en våldsutövande förälder. Vid seminariet kommer även frågor tas upp om de omfattande svårigheter som kvinnor och barn med skyddade personuppgifter tvingas leva med.

– Vi har sett ett behov av förändring av dagens system för att möjliggöra att barn kan skyddas från en våldsutövande förälder. I dag behöver barn i regel ha umgänge med förövaren. En utspridd uppfattning är att barn som berättar om våld och uttrycker motvilja och rädsla för att träffa sin pappa egentligen är påverkade av mamman. När sådana perspektiv får genomslag görs barn skyddslösa och traumat och stressen hos den våldsutsatta riskerar att vidmakthållas, avslutar Sara Skoog Waller.

Seminariet kommer att webbsändas, se länk i faktarutan. Det kommer även att kunna ses i efterhand. 

FAKTA


Eftervåld. Hur kan samhället ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn efter separation?

Tid: Onsdag den 28 juni 2023, kl 16-17

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Campus Gotland, huvudentré Cramérgatan 3, B24

Medverkande:
Susanne Mattsson, forskare, Nationellt centrum för kvinnofrid, Sara Skoog Waller, forskare, Nationellt centrum för kvinnofrid, Paulina Brandberg, Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, Regeringskansliet, Rebecka Andersson, generalsekreterare, Unizon, Sanna Knutsson, advokat, Advokatbyrån Rebecca Lagh, Mikael Thörn, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten, Erik Ulnes, sakkunnig, Rädda barnen, Jenny Westerstrand, ordförande, ROKS.

Mer information om seminariet

NCK arrangerar ytterligare två seminarier under Almedalsveckan: "Alla våldsutsatta har rätt till stöd – stödlinjer för våldsutsatta" och "Teknologins roll i våld i nära relationer. Har du koll på din mobil?"

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07