NCK arrangerar Almedalsseminarium om teknologibaserat våld

2023-06-14

Digitala plattformar och enheter är en stor del av vårt sociala liv, men de kan även möjliggöra våldsutövning i en relation. Under Almedalen bjuder Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) in till seminarium där aktuell forskning i ämnet presenteras.

30 juni anordnar NCK seminariet ”Teknologins roll i våld i nära relationer. Har du koll på din mobil?” där forskare från NCK, Umeå universitet och Mittuniversitetet deltar.

Precis som allt våld i nära relationer bottnar teknologibaserat våld i kontroll och makt över en partner. Teknologin ger förövaren förutsättningar för att kunna utöva denna kontroll i och med möjlighet till övervakning, sms, bilder och att alltid kunna nå den som är våldsutsatt utan att behöva vara fysiskt på samma plats.

– Det ska bli intressant att höra olika forskningsperspektiv på teknologins roll i våldsutövandet och även om hur teknologin kan användas för att hjälpa den som blir utsatt, säger Nicole Ovesen, filosofie doktor i genusvetenskap och forskare på NCK.

Ann-Sofie Henrikson, forskare vid Umeå universitet, Charlott Nyman, Sociologiska institutionen vid Umeå universitet och Lars Evertsson, Institutionen för psykologi och socialt arbete vid Mittuniversitetet kommer på seminariet att presentera sitt forskningsprojekt om ekonomiskt våld mot kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning. Under projektets gång har man sett att digitala plattformar och annan teknik är en stor del av hur det ekonomiska våldet möjliggörs. På seminariet kommer de bland annat prata om hur digitala perspektivet i sig blev intressant att studera.

Nytt forskningsprojekt på NCK

Nicole Ovesen kommer även att presentera sitt nystartade forskningsprojekt på NCK. I projektet kommer hon att titta på vilken roll teknologin spelar i både våldsutövande och i de utsattas hjälpsökande.

– Detta är ett fält som vi behöver lära oss mer om för att kunna ge råd och hjälpa våldsutsatta. Det är komplicerat eftersom teknologi är en så naturlig del av vårt dagliga liv och sociala sammanhang, det går inte att bara stänga av allt för att skydda sig, säger Nicole Ovesen.

Seminariet kommer att webbsändas, se länk i faktarutan. Det kommer även att kunna ses i efterhand. 

FAKTA

Teknologins roll i våld i nära relationer. Har du koll på din mobil?

Tid: 30 juni, kl. 16.00–17.00

Plats: D-huset, Uppsala universitet, Campus Gotland, Kaserngatan 1, Torget

Medverkande: Nicole Ovesen, forskare, Nationellt centrum för kvinnofrid, Charlott Nyman, forskare, Umeå universitet, Lars Evertsson, forskare, Mittuniversitetet, Ann-Sofie Henrikson, lektor i juridik, Umeå universitet, Elisabet Sandberg, moderator, Nationellt centrum för kvinnofridMer information om seminariet

NCK arrangerar ytterligare två seminarier i Almedalen: "Eftervåld. Hur kan samhället ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn efter separation?" och "Alla våldsutsatta har rätt till stöd – stödlinjer för våldsutsatta"

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07