Fler samtal än någonsin till Kvinnofridslinjen

2023-07-10

Under årets första sex månader har den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen besvarat 25 058 samtal. I snitt besvarades 138 samtal per dygn. Det är en ökning med 13 procent jämfört med samma period förra året.

Kvinnofridslinjen, som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, har sedan hösten 2017 märkt av en tydlig ökning av samtal. Under pandemiåret 2020 märktes en topp med 128 besvarade samtal per dygn. Nu har Kvinnofridslinjen märkt av ytterligare ökning av samtal.

– Det har varit ett väldigt högt tryck under våren, vi har tagit emot fler samtal från våldsutsatta än någonsin tidigare, säger Johanna Belachew, verksamhetschef på Kvinnofridslinjen.

Johanna Belachew
Johanna Belachew, verksamhetschef. Foto: Mikael Wallerstedt.

Nationellt centrum för kvinnofrid arbetar aktivt för att Kvinnofridslinjen ska bli känd. Den senaste kännedomsmätningen, som genomfördes våren 2022, visar att 53 procent av de tillfrågade kvinnorna känner till Kvinnofridslinjen. De flesta får kännedom om stödtelefonen tack vare att de aktivt får information om den. Antalet beställningar av kostnadsfritt informationsmaterial som exempelvis informationskort och affischer har ökat stadigt under åren. Hösten 2022 var antalet beställningar rekordmånga.

Till Kvinnofridslinjen kan både våldsutsatta, närstående, chefer och kollegor ringa. Även de som möter våldsutsatta i sitt arbete, till exempel inom sjukvård eller socialtjänst, är välkomna att ringa för rådgivning.

– Det kan vara bra att veta nu under semestertider, Kvinnofridslinjen kan ge stöd dygnet runt, säger Johanna Belachew.

FAKTA

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot eller fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och den som ringer är anonym.

Stödtelefonen startade 2007. Den drivs på uppdrag av regeringen av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Under januari-juni 2023 har Kvinnofridslinjen besvarat 25 058 samtal. Under samma period förra året besvarades 22 225 samtal och under hela 2022 besvarades 44 678 samtal.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07