Kvinnofridskonferens om våld – genom samverkan görs skillnad

2023-09-04

2023 års kvinnofridskonferens var fullsatt när verksamma inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samlades i Stockholm. Deltagarna fick ta del av och delade med sig av kunskap och metoder i arbetet för att motverka våld i samhället.

Lyssnande publik vid kvinnofridskonferens
Foto: Mikael Wallerstedt

Kvinnofridskonferensen 2023 med temat Arbete mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder, arrangerades av 25 myndigheter som tillsammans utgör Nationell myndighetssamverkan och kunskapslyft för kvinnofrid. 600 deltagare från hela Sverige fick under två dagar ta del av ett brett program av föreläsningar och välja mellan ett trettiotal seminarier.

Jämställdhetsministern Paulina Brandberg
Paulina Brandberg
Foto: Mikael Wallerstedt

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg inledde konferensen. I sitt tal framhöll hon vikten av den som en arena där yrkesgrupper som på olika sätt arbetar mot våld, kan mötas för att utbyta erfarenheter, få inspiration, kunskap och knyta kontakter.

– Här på Kvinnofridskonferensen finns så otroligt mycket kompetens inom olika professioner. För att vi ska kunna bekämpa samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation är det helt avgörande att olika aktörer får mötas och samverka så vi kan få ett helhetsgrepp, säger Paulina Brandberg.

– Jag har lyssnat väldigt uppmärksamt på forskarna som är här och har blivit stärkt i att om vi ska förvänta oss ett annat resultat mot våld än vad vi hittills haft så måste vi förändra vårt arbete och arbeta mer med evidensbaserade åtgärder. I mitt fortsatta arbete kommer jag att lyssna på de kompetenta yrkespersoner som har så många olika lösningar. Då det är viktigt att vi även får in det i politiken, fortsätter Paulina Brandberg.

Spridning av kunskap

Efter föreläsningar om våld i ungas nära relationer och hur dödligt våld i nära relationer kan förebyggas fick deltagarna välja mellan 29 parallella seminarier. Det breda utbudet av ämnen var uppskattat av deltagarna.

Susanna Karlsson Ahlberg
Susanna Karlsson Ahlberg
Foto: Mikael Wallerstedt

En av deltagarna, Susanna Karlsson Ahlberg, samordnare för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation vid Länsstyrelsen Kronobergslän berättar:

– Konferensen har varit väldigt välarrangerad med många olika seminarieämnen att gå på. Genom att vi kunde dela upp oss så fick vi med oss ovärderlig kunskap och omvärldsbevakning till alla län.

Emma Ramstedt, polis och gruppchef för grova brott, våld i nära relation och sexualbrott i Halland, deltog bland annat på seminariet ”Två år med barnfridsbrottet - vad har hänt”.

Emma Ramstedt
Emma Ramstedt
Foto: Mikael Wallerstedt

– Konferensen har varit en riktig energiinjektion som har gett mig idéer och inspiration för fortsatt utveckling, till exempel seminariet om Malmös brottsförebyggande arbete. Jag tar även med mig kunskap och praxis kring barnfridsbrottets utveckling för att verkligen säkerställa att barnens bästa kommer till sin rätt, säger hon.

Paneldiskussion inför framtiden

Konferensdeltagarna fick lyssna till journalisten Kerstin Weigl som läste ur jämställdhetsmyndighetens rapport om 86 gömda kvinnor och deras 128 barn. Musik spelades av artisten Clara Klingenström som också delade med sig av sina erfarenheter.

Dagarna avslutades med föreläsning om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och ett panelsamtal med nyckelpersoner från olika riksorganisationer. Under samtalet gjordes en framtidsspaning med diskussion om aktuella frågor inom våldsområdet som behöver lyftas upp på den politiska agendan och åtgärdas i samhället.

Elisabet Sandberg
Elisabet Sandberg
Foto: Mikael Wallerstedt

– Om vi ska kunna få en verklig och långsiktig förändring i samhället av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer så måste vi arbeta brett på alla olika områden. Vårt gemensamma mål är att våld ska upphöra, säger Elisabet Sandberg, samordnare för konferensen i nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid och kommunikationsstrateg vid Nationellt centrum för kvinnofrid.

Fler röster om Kvinnofridskonferensen 2023

Korta fakta om konferensen:  

Namn: "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder”
Datum: 29-30 augusti 2023
Plats: Clarion Hotel Sign i Stockholm
Invigningstalare: Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. 
Antal deltagare: ca 600
Antal programpunkter: Fem gemensamma programpunkter och 29 parallella seminarier.
Arrangör: Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid som består av 25 olika myndigheter, länsstyrelserna och SKR. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet är sammankallande för nätverket och ansvarar för det praktiska runt arrangemanget.

Se huvudföreläsningarna i efterhand

De plenumföreläsningar som hölls i bankettsalen kommer att textas och läggas upp i efterhand på konferenswebben. Föreläsningarna kommer att läggas upp ett par veckor efter konferensen. Inledningen och plenumföreläsning 1 & 2 kommer även att sändas i SVT Forum den 6 september och på SVT Play.


Länk till inspelade föreläsningar och mer information om programmet

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07