Gun Heimer prisas för livslång gärning

2023-10-17

Gun Heimer, professor emerita och NCK:s grundare, har fått utmärkelsen ”Årets Storasyster” för sin livslånga gärning för personer som utsätts för sexuellt våld. Priset delades ut av organisationen Storasyster på metoo-galan som anordnades på Dramaten.

Gun Heimer tog emot priset "Årets Storasyster på
metoo-galan 16 oktober. Foto: Storayster

Storasyster är ideell organisation som arbetar stödjande, förebyggande och kunskapshöjande för ett samhälle fritt från sexuellt våld. 16 oktober anordnade organisationen en gala för att uppmärksamma årsdagen för #metoo. Under galan delades för första gången priset ”Årets Storasyster” ut och priset gick till Gun Heimer. Juryns motivering löd: “Årets Storasyster har i sitt arbete förespråkat vikten av kunskap och utbildning om våld, placerat ansvaret på en strukturell nivå, verkat för att ge verktyg till yrkesverksamma och underlättat samverkan mellan olika myndigheter. Hon har medverkat till framtagandet av ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av utsatta och tidigt belyst vikten av att våga fråga om våldsutsatthet. Gun Heimer tilldelas utmärkelsen Årets Storasyster för sin livslånga gärning för Storasysters målgrupp. Det arbete som Gun utfört har gjort skillnad och kommer att ha stor framtida effekt för personer som utsätts för sexuellt våld”.

Gun Heimer säger i ett pressmeddelande att hon är hedrad och oerhört stolt:  

– Jag har följt Storasysters arbete sedan starten och är mycket imponerad av deras viktiga, oförtröttliga arbete. Priset betyder mycket för mig personligen men också för hela den verksamhet som NCK står för. Att jag får ta emot den här utmärkelsen betyder förstås också att arbetet bedöms vara värt att uppmärksammas och gör skillnad i vardagen och i samhället.

1994 fick Gun Heimer som gynekolog och överläkare i uppdrag att starta Rikskvinnocentrum vid Akademiska sjukhuset som bland annat skapade en organisatorisk modell för hur hälso- och sjukvården skulle omhänderta våldsutsatta kvinnor. 2007 ombildades Rikskvinnocentrum till Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet på regeringens uppdrag. I uppdraget som expertcentrum ingick att erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd. På NCK finns Sveriges första specialistklinik för kvinnor och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Gun Heimer var föreståndare för NCK fram till 2020 och har i sin roll ständigt belyst hur viktigt det är våldsutsatta kvinnor får rätt stöd från myndigheter – från det första akutbesöket i sjukvården och genom hela rättsprocessen.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07