NCK utbildar anställda vid Polismyndigheten om brott i nära relationer

2023-10-23

Under hösten går poliser och anställda vid Polismyndigheten Kurs i utredningsmetodik inriktad på utredningar av brott i nära relationer hos Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Kursen är en uppdragsutbildning som NCK utarbetat för Polismyndigheten och syftar till att öka kompetensen att utreda brott i nära relationer.

Hanna Palhamn Szabó, kursledare och universitetsadjunkt på NCK

Under kursen får runt 30 deltagare ta del av hur en förundersökning bör bedrivas för att uppfylla utredningskravet om en allsidig, bred och objektiv förundersökning. I det ingår också praktiska delar som att hantera förhör. 

Kursen är uppbyggd i tre delar där deltagarna får arbeta med en förundersökning, förhör och rättsfall. I seminarium tittar de tillsammans på olika perspektiv och kopplar det till aspekter inom våldsforskning, till exempel normaliseringsprocessen. 

– Vi ger mycket utrymme för reflektion, diskussion och utbyte av erfarenheter och kunskap deltagarna emellan, vilket tidigare kursdeltagare efterfrågat. Det gör att kursen nu knyter an direkt till deltagarnas dagliga arbete och erfarenheter, säger Hanna Palhamn Szabó, kursledare och universitetsadjunkt på NCK. 

Deltagare på kursen är personal vid Polismyndigheten som utreder eller kommer att utreda brott i nära relationer, både civila utredare och poliser. Många som går kursen har många års erfarenhet men den kan också vara helt nyexaminerade poliser som ska arbeta med brott i nära relationer. 

– Deltagarna kommer från hela landet och har med sig olika erfarenheter av hur man arbetar med brott i nära relationer. Det ger kursen en bra bredd och många perspektiv kommer in i diskussionerna och seminarierna, säger Hanna Palhamn Szabó. 

Michaela Bohman
Michaela Bohman, polisassistent
som gått kursen under hösten.

Michaela Bohman, polisassistent som gått kursen under hösten, upplever att hon har fått med sig lärdomar som hon kommer att ha nytta av i sitt arbete.

– Efter kursen har jag fått en djupare förståelse för vad normaliserings- och uppbrottsprocessen innebär och hur det kan påverka en person. Detta tar jag med mig i mitt arbete, i möten med människor i utsatta situationer, så som det kan vara att ha blivit utsatt för brott och sedan genomgå processen av en förundersökning, säger Michaela Bohman.

Anledningen till att Michaela Bohman anmälde sig till kursen är att hon börjat på en ny tjänst på avdelningen för brott i nära relation och behövde en bredare kunskap om just den typen av utredningar.

– Jag rekommenderar den till både nya kollegor och till kollegor som jobbat en längre tid. Repetition är viktigt. Det var flera saker som jag under kursens gång haft kännedom om och som var nyttiga att fräscha upp, säger Michaela Bohman.

Uppdragsutbildningen Kurs i utredningsmetodik inriktad på utredningar av brott i nära relationer ges regelbundet på NCK och nästa planeras till våren 2024.

Läs mer om våra kurser på NCK

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07