150 000 har utbildats om våld i nära relation

2023-10-24

”Webbkurs om våld” är en kurs som är öppen för alla och som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen, som används både på arbetsplatser och av studenter, är nu uppe i 150 000 användare.

Webbkursen, som lanserades 2016, har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Den vänder sig till medarbetare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, rättsväsende, skola samt verksamma inom ideell sektor som möter våldsutsatta i sitt arbete. Många studenter går också kursen efter att kunskap om våld blivit obligatoriskt på en rad högskole- och universitetsprogram.

– Studenter är den grupp som ökat mest under de senaste åren men kursen används även brett bland olika yrkesgrupper i hela landet. Det är glädjande eftersom kunskap om våld är avgörande för att kunna ge utsatta ett bra bemötande, säger Johanna Nivala, projektkoordinator på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Kursen är kostnadsfri och öppen för alla. Det är möjligt att gå kursen enskilt eller i grupp. De flesta går kursen enskilt enligt den senaste användarundersökningen.

Johanna Nivala. Foto: Mikael Wallerstedt

– Fördelen med det är att man kan gå den när det passar och i den takt man vill, men vi vill uppmuntra till att gå kursen i grupp på arbetsplatsen eftersom det då finns större möjlighet att diskutera tillsammans och lyfta hur man kan fortsätta jobba med frågorna. Det ger ett mer organisatoriskt genomslag.

”Webbkurs om våld” utvärderas och uppdateras löpande. Förra året uppdaterades den enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter om våld i nära relation. Under hösten planeras uppdateringar med fler intervjuer om hur olika yrkesgrupper arbetar med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation och även tips på hur man kan använda kursen i undervisning på universitetsnivå.

Till webbsidan för Webbkurs om våld

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07