Introduktion och ny forskning på NCK-dagarna

2023-11-15

På årets NCK-dagar fick deltagarna bland annat lära sig om eftervåld, ekonomiskt våld och om hur en förundersökning går till vid brott i nära relation.
–  Det har varit ett program med stor bredd, vi har fått ta del av många aspekter av våld i nära relation, sa Anna Siitam Wadman, samordnare brottsofferfrågor på Kronofogden, efter de två utbildningsdagarna.

NCK-dagarna arrangerades 8–9 november i Universitetshuset i Uppsala. De riktar sig till yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete eller jobbar med våld på annat sätt. Programmet innehåller både en introduktion till kunskapsområdet och fördjupning inom vissa områden.

Ulla Albért, studierektor. 

– Det finns något för alla oavsett vad man har för kunskap från början, säger Ulla Albért, studierektor på NCK och moderator för dagarna.

Årets program tog upp mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ur en rad olika perspektiv, som hedersrelaterat våld och förtryck, våld i lesbiska och queera relationer, mäns våldsutsatthet, teknologiskt våld och ekonomiskt våld. Deltagarna fick även en genomgång av hur en förundersökning ser ut vid brott i nära relation. Ofta kopplade föreläsarna innehållet direkt till de yrkesverksammas vardag. 

En av eftermiddagarna ägnades åt två föreläsningar om eftervåld, ett ämne som börjar uppmärksammas mer. Det handlar om att efter en separation från en våldsutövande partner fortsätter ofta våldet mot den utsatta och myndigheter som egentligen ska skydda kan i stället bidra till att upprätthålla förövarens våld. Det var ett ämne som engagerade åhörarna mycket och där det ställdes många frågor om vad man som yrkesverksam kan göra.

Tre röster om NCK-dagarna

NCK ställde tre frågor till några av deltagarna på årets dagar:

 1. Varför anmälde du dig till NCK-dagarna?
 2. Vad tycker du om årets utbildningsdagar?
 3. Finns det något som du tar med dig från dagarna som du kan använda i ditt arbete?

Tina Åhlund
Case manager på Bostad Först
Söderhamns kommun

 1. Jag arbetar mycket med hemlösa och då har vi märkt att det är många kvinnor som är utsatta för våld bland de vi träffar och därför ville jag få råd och tips på hur jag kan stötta de här kvinnorna på bästa sätt.
 2. Jag tycker det har varit väldigt bra dagar, bra information och ett varierat program. De mer akademiska punkterna är svårare att koppla direkt till mitt arbete men ändå intressant.
 3. Ja, bland annat i föreläsningen om våld i lesbiska och queera relationer fick jag handfasta råd som ger mig verktyg att ta med mig till mitt arbete. Sen är det alltid bra att fylla på med ny kunskap men också att bli påmind om saker jag lärt mig tidigare men inte tänker på varje dag.

Åsa Vestin
Familjebehandlare med inriktning våld i nära relationer
Borlänge kommun

 1. Jag var här förra året och tyckte det var en mycket givande konferens, därför ville jag såklart komma även i år.
 2. Det har varit otroligt bra dagar. Jag tycker föreläsningarna om eftervåld var väldigt bra, det är ju ett ganska nytt ämne och så viktigt att få information om.
 3. Det är flera saker som jag tänker att jag tar med mig, praktiska tips men framför allt helheten och påminnelsen om hur svårt det är att jobba med dessa frågor. Ibland kan det bli lite tungt, men att sådana här dagar är det trösterikt att se att vi är många som jobbar med detta, det forskas på frågan och det känns väldigt bra.

Anna Siitam Wadman
Samordnare brottsofferfrågor
Kronofogden

 1. Jag har inte varit i kontakt med NCK tidigare men jag har jobbat med frågorna, tidigare på Brottsofferjouren och nu på Kronofogden. Men när jag såg programmet till årets dagar tänkte jag att det vore väldigt spännande att förkovra mig i ämnet om våld i nära relation. Det är ju ett av många som ämnen jag arbetar med men just nu arbetar jag med ekonomiskt våld på Kronofogden och då kändes denna konferens viktig för att få djupare kunskap.
 2. Jag tycker jag fått bra information och särskilt om ämnet ekonomiskt våld, som ju lyftes i en egen programpunkt. Jag tycker också det varit ett program med stor bredd, vi har fått ta del av många aspekter av våld i nära relation.
 3. Verkligen, jag arbetar med att utbilda personalen på Kronofogden i hur man bemöter våra kunder och då kan upptäcka våld och hur man hänvisar vidare till rätt instanser och då kan vi ta med kunskap härifrån in i det arbetet.

Program för NCK-dagarna 2023

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07