Gun Heimer-salen på Akademiska sjukhuset invigd

2023-12-01

Den 29 november invigdes Gun Heimer-salen i NCK:s lokaler på Akademiska sjukhuset. Region Uppsala har namngett salen för att synliggöra de betydande insatser som professor emerita Gun Heimer utfört i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör,
Akademiska sjukhuset

Föreläsningssalen invigdes av sjukhusdirektör Marianne van Rooijen. Därefter följde tal av sjukhusdirektören, Anita Hussénius, föreståndare, Johanna Belachew, verksamhetschef, Ulla Albért, studierektor och Karin Sandell, tidigare kommunikationschef på NCK. Gun Heimer själv höll också ett tal där hon lyfte de milstolpar som skett i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Hon tog bland annat upp den förändring som skedde i högskoleförordningen 2018, då kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer blev obligatoriskt på en rad utbildningar.

– Vi får inte glömma att det hela tiden går framåt i arbetet med mäns våld mot kvinnor och jämställdhet. Men vi som arbetar med frågorna kan tycka att det går långsamt, sa Gun Heimer.

Anita Hussénius, föreståndare NCK
och Gun Heimer, professor emerita

1994 fick Gun Heimer som gynekolog och överläkare i uppdrag att starta Rikskvinnocentrum vid Akademiska sjukhuset som bland annat skapade en organisatorisk modell för hur hälso- och sjukvården skulle omhänderta våldsutsatta kvinnor. 2007 ombildades Rikskvinnocentrum till Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet på regeringens uppdrag. I uppdraget som expertcentrum ingick att erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd. På NCK finns Sveriges första specialistklinik för våldsutsatta kvinnor och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Gun Heimer var föreståndare för NCK fram till 2020 och har i sin roll ständigt belyst hur viktigt det är att våldsutsatta kvinnor får rätt stöd från myndigheter.

Flera talare underströk att Gun Heimer satt ämnet mäns våld mot kvinnor på den akademiska kartan.

– NCK startade grundkursen i mäns våld mot kvinnor 2001 och nu har vi över tusen sökande. Du har medvetet och systematiskt drivit frågan om vikten av utbildning. Det är hedersamt att få vara med att undervisa i salen som har fått ditt namn, sade Ulla Albért i sitt tal.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07