NCK har medverkat på konferens i Ukraina

2023-12-12

NCK:s verksamhetschef Johanna Belachew medverkade 1–2 december på konferensen “The role of women in Ukraines recovery: EU integration focus” i Lviv i Ukraina. Där presenterade hon hur Sverige jobbar med spårsäkring och omhändertagande efter sexuella övergrepp.
– Det betyder mycket att vi kunde åka dit och visa vårt stöd.

Konferensen, med drygt hundra deltagare, anordnades på initiativ av EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke och civilorganisationer i Ukraina. Nationellt centrum för kvinnofrid var inbjuden att medverka som en av representanterna från Sverige. Från Uppsala universitet deltog även Jill Trenholm som är affilierad forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och expert på sexuellt våld i krig. Andra deltagare från Sverige var representanter från Statistiska centralbyrån (SCB), organisationen Kvinna till kvinna och forskare inom statsvetenskap. Fokus för konferensen var jämställdhetsarbetet i Ukraina.

Johanna Belachew
Foto: Mikael Wallerstedt

–  Ukrainska kvinnoorganisationer vittnar om att jämställdhetsfrågor har fått ta ett kliv tillbaka under kriget. Det finns en rädsla att det arbete och de resultat man såg före kriget riskerar att försvinna, berättar Johanna Belachew.

Hon är gynekolog och är verksamhetschef för Kvinnofridsmottagningen och Kvinnofridslinjen på NCK. Under konferensen medverkade hon bland annat som expert i workshopen “Implementing the chain of justice – achieving legal certainty for victims of gender based violence”.

–  Jag pratade om spårsäkring och omhändertagande i samband med sexuella övergrepp med utgångspunkt från det nationella handlingsprogrammet som NCK har varit med och tagit fram. Det fanns ett stort intresse för hur vi jobbar i Sverige.

Under workshopen diskuterades bland annat den skuld och skam som är förknippad med sexuellt våld. Erfarenheter i Ukraina visar att kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld under kriget ofta inte vill berätta eller anmäla.

– Det är ju något som vi känner igen även i Sverige, det finns ett enormt stigma och en skam kring att ha varit utsatt för sexuellt våld. Det jag tar med mig från konferensen är hur lika mäns våld mot kvinnor ser ut, i olika länder, oavsett om det är krig eller fred, säger Johanna Belachew.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07