Kvinnofridslinjen har besvarat fler samtal än någonsin

2024-01-16

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har under 2023 i snitt besvarat 135 samtal per dygn. Det är fler samtal än någonsin tidigare.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Under 2023 besvarades sammanlagt 49 354 samtal, vilket i genomsnitt är 135 samtal per dygn. Det är en ökning med tio procent jämfört med 2022. Kvinnofridslinjen hade tidigare en topp under pandemiåret 2020 med 128 besvarade samtal per dygn men nu har alltså stödtelefonen besvarat ännu fler samtal.

– Kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har ökat i samhället. Inte minst under pandemin uppmärksammades det som ett samhällsproblem. Vi hoppas och tror att det även har lett till att fler våldsutsatta söker hjälp, säger Johanna Belachew, verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Mätningar visar att de flesta får kännedom om stödtelefonen genom informationsmaterial som affischer och informationskort. Under 2023 ökade även antalet beställningar av informationsmaterial om Kvinnofridslinjen. I oktober månad gjordes det rekordmånga beställningar. Över 35 000 kort, affischer och foldrar med stödtelefonens nummer skickades ut till olika verksamheter i landet.

– Vi är tacksamma över att vi får hjälp att sprida numret. Att så många våldsutsatta ringer till oss visar på att behovet av stöd är stort, säger Johanna Belachew.

FAKTA

  • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och vänner är också välkomna att ringa. Även personal inom till exempel hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter våldsutsatta kan ringa för att få stöd och rådgivning.
  • Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.
  • Stödtelefonen är öppen dygnet runt, året runt. Samtalet är kostnadsfritt.
  • Nationellt centrum för kvinnofrid driver även Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner på uppdrag av regeringen.
  • Mer information finns på kvinnofridslinjen.se, stödlinjenförmän.se och stödlinjenförtranspersoner.se

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07