Fortsatt ökning av antalet användare av Webbkurs om våld

2024-01-29

Under 2023 tillkom drygt 27 100 användare av Webbkurs om våld. Det är den näst högsta siffran sedan webbkursens start.

Webbkursen, som lanserades 2016, har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Den vänder sig främst till medarbetare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, rättsväsende, skola samt verksamma inom ideell sektor som möter våldsutsatta i sitt arbete.

Trend att alltfler studenter går kursen

2023 har gruppen studenter som går webbkursen återigen ökat, vilket har varit en trend de senaste åren. Ett av skälen till det är att kunskap om våld har blivit obligatorisk på en rad högskole- och universitetsprogram.

Totalt sedan starten har över 158 000 personer genomfört webbkursen, och siffran stiger konstant. Under 2023 registrerades den näst högsta helårssiffran någonsin och antalet innebar en ökning med sju procent jämfört med 2022.

– Det är glädjande att webbkursen fortsätter att nå ut brett och att kunskapen på området ökar. Kunskap om våld är en förutsättning för att kunna arbeta förebyggande och för att kunna ge ett bra bemötande till dem som utsätts, säger Johanna Nivala, projektkoordinator på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Kursen uppdateras kontinuerligt

Kursen är kostnadsfri och öppen för alla. De flesta går kursen enskilt, men det är också möjligt att göra den i grupp genom ett särskilt framtaget gruppspår.

– Oavsett om kursen görs enskilt eller i grupp är det viktigt att man lyfter frågorna tillsammans på arbetsplatsen och skapar rutiner som möjliggör att kunskapen får effekt för arbetet mot våld, säger Johanna Nivala.

Samverkan mellan Nationellt centrum för kvinnofrid, länsstyrelserna och Socialstyrelsen fortsätter och en viktig del i webbkursens framgång är att den utvecklas och uppdateras kontinuerligt.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07