Carolina Överlien ny professor på NCK

2024-02-15

Carolina Överlien är nytillträdd professor i genusrelaterat våld och hälsa på Nationellt centrum för kvinnofrid. Hon har forskat på våld i nära relationer i 25 år och de senaste tio åren har hon främst fokuserat på våld i ungas nära relationer.

Carolina Överlien tillträdde som professor 5 februari och hon ser fram emot att börja planera för nya forskningsprojekt som behövs inom fältet.

–  NCK har en helt unik position i Sverige där forskning, undervisning av yrkesverksamma och studenter, stödtelefoner och klinisk verksamhet är samlat på ett och samma ställe. Det ger de bästa förutsättningarna för forskning om våld, säger Carolina Överlien.

Carolina Överlien, professor i genurelaterat våld 
och hälsa. Foto: Mikael Wallerstedt

Hon har sedan 2007 varit forskare och forskningsledare på Nasjonalt Kunskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo. Där har hon bland annat varit ansvarig för den norska delen av en EU-finansierad studie om våld mellan unga i nära relationer (Safeguarding teenage intimate relationships – STIR). Hon har dessutom som professor i socialt arbete på Stockholms universitet startat en svensk variant av STIR-studien. Det är den första svenska mixed method-studien på våld i ungas nära relationer i Sverige.

Carolina Överlien är även medredaktör på den amerikanska tidskriften Journal of Family Violence och har, tillsammans med kollegor i England och Irland, startat den första europeiska konferensen om våld, European Conference on Domestic Violence.

Hennes pågående forskning handlar om sexuellt våld bland unga där hon bland annat, tillsammans med en doktorand, genomför en kvalitativ studie om samtycke hos unga vuxna.

– Jag är intresserad av gränsdragningar och gråzoner ur ungas perspektiv. När går det från en positiv sexuell upplevelse till ett övergrepp? Tillsammans med kollegor tittar jag även på hur rättsväsende och skola ser på det sexuella våldet mellan unga människor.

Carolina Överlien har i sin forskning alltid haft fokus på barn och vuxna i utsatta livssituationer och hennes drivkraft i arbetet är att kunna bidra till förändring genom forskning.

–  Jag har tidigare varit aktiv inom kvinnojoursrörelsen och mitt mål med forskningen har alltid varit att nå ut med kunskap om våld, både för att kunna förebygga våldet men även så att utsatta människor ska kunna få bättre stöd och hjälp.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07