NCK får tillskott på 3 miljoner

2024-03-13

Nationellt centrum för kvinnofrid får under 2024 ett tillskott på 3 miljoner för att öka bemanningen på stödlinjerna för våldsutsatta. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande 8 mars.
– Det är ett glädjande besked. Vi har ett högt söktryck och behovet av stöd och hjälp är stort, säger Johanna Belachew, verksamhetschef på NCK.

Johanna Belachew
Foto: Mikael Wallerstedt

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset driver på uppdrag av regeringen Kvinnofridslinjen, Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Under 2023 besvarade Kvinnofridslinjen sammanlagt 49 354 samtal, vilket i genomsnitt är 135 samtal per dygn. Det är fler samtal än någonsin tidigare och en ökning med tio procent jämfört med 2022.

Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner startade 15 februari 2023. Stödlinjen för män har under perioden 15 februari till 31 december 2023 besvarat 2774 samtal och Stödlinjen för transpersoner har under samma period besvarat 448 samtal.

På Kvinnofridslinjen är söktrycket särskilt högt. I dagsläget är det inte möjligt att besvara alla samtal som kommer in. Tillskottet på tre miljoner ska gå till att öka bemanningen.

– Det är väldigt välkommet tillskott som kommer att göra att vi kan öka bemanningen på framförallt kvällar och helger, säger Johanna Belachew.

FAKTA

  • Nationellt centrum för kvinnofrid driver tre stödtelefoner som ger stöd till den som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. 
  • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är öppen dygnet runt.
  • Stödlinjen för män 020-80 80 80 öppen varje dag 7–21.
  • Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 är öppen varje dag 11-19.
  • Anhöriga och vänner är också välkomna att ringa. Även personal inom till exempel hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter våldsutsatta kan ringa för att få stöd och rådgivning.
  • Samtalen är kostnadsfria och den som ringer kan vara anonym.
  • Mer information finns på  kvinnofridslinjen.sestödlinjenförmän.se och stödlinjenförtranspersoner.se

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07