Uppdrag att starta ny stödtelefon

2024-04-16

Nationellt centrum för kvinnofrid har fått i uppdrag att starta en stödtelefon för personer som är utsatta eller riskeras att utsättas för våld i hederns namn. Stödtelefonen kommer att drivas som en pilotverksamhet med start 1 juni.

NCK har fått uppdraget av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck som har i uppgift från regeringen att säkerställa att det finns en nationell stödfunktion för utsatta och deras närstående. NCK har lång erfarenhet av att driva stödtelefoner för våldsutsatta och driver i dagsläget Kvinnofridslinjen, Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner.

Anita Hussénius
Foto: Mikael Wallerstedt

– Vår erfarenhet visar att stödtelefoner för våldsutsatta som tydligt riktar sig till en specifik målgrupp sänker tröskeln för utsatta att söka hjälp. Vi ser därför att det finns ett behov av en stödtelefon för personer utsatta för våld i hederns namn, säger Anita Hussénius, föreståndare på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Enligt uppdraget ska stödtelefonen erbjuda stöd och vägledning på generell nivå. Till en början kommer stöd erbjudas via telefon men på sikt kommer det även att finnas en chattfunktion. Telefonen ska vara öppen för alla oavsett kön och ålder.

Verksamheten kommer att drivas som ett pilotprojekt under 2024 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Fakta

  • Nationellt centrum för kvinnofrid driver idag tre stödtelefoner som ger stöd till den som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. 
  • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är öppen dygnet runt.
  • Stödlinjen för män 020-80 80 80 öppen varje dag 7–21.
  • Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 är öppen varje dag 11-19.
  • Anhöriga och vänner är också välkomna att ringa. Även personal inom till exempel hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter våldsutsatta kan ringa för att få stöd och rådgivning.
  • Samtalen är kostnadsfria och den som ringer kan vara anonym.
  • Mer information finns på  kvinnofridslinjen.sestödlinjenförmän.se och stödlinjenförtranspersoner.se

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07