Möt NCK i Almedalen!

2024-06-10

NCK arrangerar 25 juni Almedalsseminariet ”Rättsväsendets roll i att bekämpa mäns våld mot kvinnor” med representanter från rättsväsende och akademi.

Hanna Palhamn Szabó

– Vi kommer att diskutera vilket stöd och skydd som ges till brottsoffer idag och även lyfta insatser riktade till våldsutövare. Panelen kommer också att diskutera hur arbetet behöver förbättras, säger Hanna Palhamn Szabó, universitetsadjunkt på NCK och moderator för seminariet.

I seminariet medverkar Susanne Strand, professor i kriminologi, Örebro universitet, Erika Gyllenswärd, Inspektör/Verksamhetsutvecklare, Polismyndigheten, Jenny Östling, Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten och Rebecca Lagh, Advokat Advokatbyrå Rebecca Lagh.

– Rättsväsendet spelar en avgörande roll både i förebyggande av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och när ett brott har begåtts. Vi vill med seminariet belysa varför det är viktigt att rättsväsendet har kunskap inom området. Att som brottsoffer få rätt stöd har stor betydelse för om man till exempel vågar gå vidare med en anmälan eller vill medverka i en rättsprocess, säger Hanna Palhamn Szabó.

Seminariet kommer bland annat att ta upp lagstiftningens betydelse, vad forskningen säger, hur man kan ge stöd till brottsoffer och hur de olika institutionerna kan samverka bättre.

Seminariet kommer att teckenspråktolkas och webbsändas. 

Fakta

Rättsväsendets roll i att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Plats: Campus Gotland, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Torget"

Datum och tid: tisdag 25 juni 2024, kl. 11.30–12.30

Medverkande: Hanna Palhamn Szabó, moderator, Nationellt centrum för kvinnofrid

Susanne Strand, Professor i kriminologi, Örebro universitet

Erika Gyllenswärd, Inspektör/Verksamhetsutvecklare, Polismyndigheten

Jenny Östling, Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten

Rebecca Lagh, Advokat, Advokatbyrå Rebecca Lagh

Länk till direktsändning av seminariet "Rättsväsendets roll i att bekämpa mäns våld mot kvinnor"  

Information om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07