Fullsatt på konferens om arbetet mot våld

2013-11-26

Med över trettio seminarier och drygt 400 deltagare från hela Sverige genomfördes den nationella konferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm 21-22 november. 

En stor publik lyssnar på Rashida Manjoo under konferensens första dag.
En stor publik lyssnar på FN-rapportör Rashida Manjoo under konferensens
första dag.

Gun Heimer, professor och föreståndare för NCK, inledde konferensen. Hon lyfte fram vikten av ökad kunskap om våldet i hela samhället. 

– Vi måste nå ut till de våldsutsatta. Tillsammans, inom våra olika områden, måste vi arbeta för att stoppa våldet mot kvinnor. 

Flera internationella föreläsare medverkade under dagarna. En av huvudtalarna var FN:s rapportör om våld mot kvinnor, Rashida Manjoo, som i sitt tal betonade staternas ansvar för att stoppa våldet mot kvinnor. Hon framhöll också att våldet måste ses i sitt sammanhang. 

– Staterna kan inte utgå från att alla våldsutsatta kvinnor behöver samma typ av hjälp. Det finns inte en modell som passar alla, sade hon. 

Nätverkandet viktigt

I konferensen deltog över 400 personer som arbetar med frågor om våld på olika arenor – från poliser, socionomer och sjukvårdspersonal som möter våldsutsatta kvinnor i sitt dagliga arbete till tjänstemän och chefer som ansvarar för våldsfrågor i myndigheter och departement.

– Konferensen betyder jättemycket. Just kombinationen med föreläsningar och seminarier och nätverkandet. Det är jätteviktigt, säger Seija Uusitalo som arbetar på Socialförvaltningen i Kiruna. 

Stina Berntsson från SIS LVM-hem Renforsen i Vindeln arbetar med missbrukande kvinnor som nästan alla är våldsutsatta.

– För mig är det jätteviktigt att få nya infallsvinklar och ny information. Jag har även grupper och samtal med kvinnorna och pratar mycket om våld, våldtäkt och prostitution. Så i dag har jag varit på en föreläsning om samverkan och prostitution och det var jättegivande. 

Stimulera arbetet mot våld

Konferensen arrangerades av nätverket "Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid" där 15 av Sveriges nationella myndigheter, Sveriges kommuner och landsting samt länsstyrelserna ingår. Syftet var att stimulera och stärka det arbete som görs i Sverige mot våld mot kvinnor och barn. 

– Det är en unik möjlighet för personer som arbetar med de här frågorna att utbyta erfarenheter och ta del av ny kunskap, säger Annika Engström, ordförande i Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Fredagen avslutades med den nationella samordnaren mot våld i nära relationer, Carin Götblad, som berättade om sina slutsatser kring sitt arbete, följt av ett samtal där sex myndighetschefer talade om hur deras myndigheter ska arbeta vidare med frågan om våld.

Läs mer och se film från konferensen

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01