Nationell studie om våld presenteras nästa år

2013-10-10

Vid ett seminarium på Forskartorget under årets Bokmässa i Göteborg presenterande NCK arbetet med den nationella studien där 10 000 kvinnor och 10 000 män har tillfrågats om sina erfarenheter av våld. 

Studien ska publiceras i början av nästa år, men besökarna vid seminariet fick som exempel ta del av några av de resultat som kommit fram i studien avseende utsattheten för sexuellt våld under barndomen. 

Av kvinnorna som deltagit i studien svarar var åttonde (13 procent) att de mot sin vilja har tvingats till samlag eller utsatts för försök till detta före sin 18-årsdag. För männen är motsvarande siffra 4 procent.

– Studien visar att våldet är både utbrett och frekvent. Vi studerar också kopplingen till fysisk och psykisk ohälsa senare i livet, sa NCK:s föreståndare professor Gun Heimer under presentationen. 

Tommy Andersson och Gun Heimer
Docent Tommy Andersson och NCK:s
föreståndare Gun Heimer.

Kvinnor mer utsatta än män

Var fjärde kvinna och var tionde man i studien har före sin 18-årsdag utsatts för ofrivillig sexuell beröring, tvingats att ta på någon på ett sexuellt sätt eller tvingats till att posera naken. 

– Unga kvinnor är utsatta för sexuella övergrepp i klart högre grad än unga män. Och det är ungefär lika vanligt med vuxna som med jämngamla förövare, berättade docent Tommy Andersson.

Kopplingar mellan våld och hälsa

Studien undersöker kvinnors och mäns erfarenheter av sexuellt, psykiskt och fysiskt våld under barndomen, tonåren och vuxenlivet, samt kopplingen mellan utsatthet för våld och hälsan senare i livet. 

– Det är en omfattande studie som genererar mycket material. En första basrapport kommer att publiceras någon gång i början av nästa år, säger professor Gun Heimer.

Frågorna skickades ut till 10 000 kvinnor och 10 000 män, slumpmässigt utvalda i åldern 18-74 år. Datainsamlingen har genomförts i samarbete med SCB, och svarsfrekvensen är 52 procent. 

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01